orlandicc 1

U okviru Jadransko -Jonske inicijative (JJI) u Hotelu Budva u Budvi 24.04.2019. godine, održan je okrugli sto pod nazivom “Povezivanje i praćenje pomorskog saobraćaja”, a u organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.


Jadransko-jonska inicijativa nastoji da doprinese daljem razvoju lučkih potencijala i monitoringu pomorskog saobraćaja.

U okviru III panela čiji je naziv Razvoj kruzinga u Crnoj Gori i Luke nautičkog turizma u ime AD Marina Bar izlaganje je imao Izvršni director dr.Radovan Orlandić.

AD Marina Logo 1