marinn

Drugi dio XXII međunarodne konferencije MHCL 2017 (Material Handling, Construction and Logistics), koja se svake druge godine održava u Beču i Beogradu, održaće se od 16. do 18. novembra u Baru u organizaciji SUST-MARINA projekta (APPLYING AND PROMOTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO AD MARINA BAR).

Ovaj međunarodni događaj značajnim dijelom odnosi se na AD Marinu Bar koja je predmet istraživanja SUST-MARINA projekta. Shodno tome, AD Marina Bar i HERIC-INVO kancelarija iz Podgorice (Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete u Vladi Crne Gore) podržali su organizaciju ovog međunarodnog događaja. Program drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 - Maritime and Port Logistics (http://sust-marina.wixsite.com/marina/) THE SECOND PART OF THE SPECIAL SESSION E – MARITIME AND PORT LOGISTIC OF THE XXII INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS sastoji se od:


Predstavljanja i analize dostignutih rezultata kroz SUST-MARINA projekat sa posebnim naglaskom na sertifikaciju AD Marine Bar koja je postala prva Blue Flag Marina u Crnoj Gori, prvi poslovni sistem iz pomorske privrede sertifikovan od strane TUV Rheinland za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (QMS i EMS), a od nedavno Gold Anchor Marina sertifikovana od strane TYHA.


Predstavljanje većeg broja od 24 naučno-istraživačka rada sadržana u Proceedings-u drugog dijela MHCL 2017 koja su napisana od strane autora sa osam univerziteta širom svijeta (Technical University of Denmark, TongMyong University South Korea, University of Piraeus, National Technical University of Athens, University of Aegean, University of Rijeka, University of Belgrade and University of Montenegro). Ove radove će saopštiti vodeći profesori iz oblasti Maritime and Port Logistics kao što su prof. dr Stratos Papadimitriou, prof. dr Nikitas Nikitakos, prof. dr Vassilis Tselentis, prof. dr Nenad Zrnić i drugi, stim što će kao specijalni gost konferencije biti prisutan dr Thalis Zis koji je stekao doktorsku disertaciju na prestižnom Imperial College London iz oblasti Maritime and Port Logistics u klasi prof. dr Michael Bell-a.


Po prvi put predstavljanje na jednoj akademskoj međunarodnoj konferenciji poslovnih sustema iz pomorske privrede (Italije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore) sa prezentacijama vodećih ljudi iz tih sistema za FLOATEX Italija i Limit Plus Slovenija, Marine Bar, Luke Bar, Port of Adria, Luke Kotor, Marine Trogir itd.


Organizovanje specijalnih okrugih stolova iz oblasti Maritime and Port Logistics (Sustainable Development) gdje će medijatori biti profesori prethodno navedenih univerziteta a panelisti ostali učesnici konferencije sa mogućnošću direktnog uključenja auditorijuma u raspravi, koja će se voditi na različite teme iz Maritime and Port Logistics (Sustainable Development).


Direktnog kontakta sa uglednim profesorima sa prethodno navedenih univerziteta, menadžerima iz navedenih poslovnih sistema i ostalim učesnicima konferencije.


Tokom konferencije organizovaće se posjete AD Marini Bar, Luci Bar i Port of Adria s aspekta povezivanja istraživanja na univerzitetima i realnim problemima pomorske privrede kao i posjeta starom gradu Baru i staroj maslini, s aspekta turističke promocije crnogorskih kulturnih i turističkih potencijala.


Organizovanje specijalne sesije Maritime and Port logistics na međunarodnoj konferenciji MHCL nastaviće se i u bliskoj budućnosti, tako da sve zainteresovane pozivamo da nam se pridruže na XXIII MHC konfernciji koja će biti organizovana 2019. godine u Beču.


Organizatori i domaćini drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 u Baru su naši profesori sa pomorskih fakulteta, Branislav Dragović i Radovan Orlandić.

 

paskuci