Kapetan Ljubo Kocovic fot.B

Jedina pomorska linija između Crne Gore i Evrope, Bar –Bari-Bar ponovo će biti obustavljena od 1.decembra jer tada ističe ugovor koji je crnogorska državna kompanija „ Barska plovidba“ proljetos potpisala sa hrvatskom Jadrolinijom.

Piše:B.Dabić

Država i fondovi, većinski vlasnici, Barske plovidbe, promjenili su svoja četri predstavnika u odboru direktora koji su bili imenovani prije četri mjeseca.
Novoizabranim članovima odbora direktora Barske plovidbe u prioritetima je da sačuvaju dva teretna broda,i pokušaju obnoviti liniju Bar-Bari-Bar koju je Crna Gora lani izgubila nakon 52 godine
Novi odbor direktora Barske plovidbe kojim predsjedava kapetan Ljubo Kočović kaže da lično ne bi ni došao u Barsku plovidbu da ne vjeruje u uspjeh.
- Mišljenja sam da preduzeće ima perspektivu, ali moraju se postići određeni preduslovi, prevashodno jačanje tehničkog i komercijalnog sektora. Računamo da ćemo uspjeti. Jedan od članova odbora direktora Radojica Lazarević i tehnički direktor  Dušan Đurišić bili su u Indiji gdje se nalazi naš teretni brod “Bar”,i produžili su potrebne sertifikate. To je u planu i sa brodom “Budva” kako bi ta dva teretna broda mogla nesmetano da prevoze terete, kazao je Kočović dodajući da je jedan od prioriteta nabavka putničkog broda pošto Crna Gora zaslužuje da ima izlaz u Evropu pomorskim putem, preko Bara za Bari.
-Brod hrvatske Jarolinije „Dubrovnik“ će ploviti do kraja novembra i linija Bar – Bari – Bar će biti ponovo obustavljena. Ukoliko uspijemo da kupimo putnički brod „Barska plovidba“ bi obnovila liniju Bar –Bari-Bar, a ako ne kupimo brod, jedino što nam preostaje jeste da pregovaramo sa inostranim brodarima za narednu godinu. Na tržištu naravno ima polovnih putničkih brodova. Ovih dana planiram sa tehničkih direktorom da pregledam jedan putnički brod, koji je u dobrom stanju. Imamo još pet –šest brodova koji bi po karakteristikama mogli zadovoljiti plovidbu na liniji Bar –Bari-Bar. Brodova ima, međutim, treba obezbjediti sredstva, kazao je Kočović. Ljudi iz struke koji su sada na čelu Barske plovidbe, mišljenja su da se polovni putnički brod može kupiti za 5-6 miliona evra.
Članovi odbora direktora Barske plovidbe u prethodna dva mandata su tvrdili da Barska plovidba ima para za kupovinu putničkog broda, čak se javnosti plasirala ideja o kupovini novog putničkog broda, uz tvrdnju da na svjetskom tržištu nema polovnih putničkih brodova. Rezultat njihovog rada je činjenica da je Crna Gora ostala bez jedine redovne pomorske linije Bar –Bari –Bari, od 3.decembra 2016.
-Barska plovidba nema dovoljno para za kupovinu polovnog broda. Neophodno je razgovarati sa bankama jer „Barskoj plovidni“ od polovine 2018. slede rate za teretne brodove. Postoji realna šansa da obezbjedimo novac dijelom kroz kredit, a preduzeće ima i nekretnine koje bi se mogle unovčiti, i naravno slede razgovori sa vladom, kazao je Kočović dodajući da se ne isključuje i partnerski odnos za obnavljanje linije.
Barska plovidba na isteku 2017.godine nema biznis plan.
Govoreći o viziji razvoja pomorskog preduzeća kao čovjek iz struke, Kočović navodi da je u planu nabavka i dva manja polovna teretna broda oko 3.000 tona, koji bi vozili terete po Jadranu. U Barskoj plovidbi razmišljaju o uspostavljanju linije Virpazar –Skadar što bi bila interesantna turistička ponuda, kako za turiste koji se odmaraju u ove dvije države, tako i za goste sa kruzer brodova.
Velika sredstva izdvajaju se za plate preko 50 zaposlenih u firmi, od kojih je značajan broj višak.
- Radimo novu sistematizaciju, a kada ista bude završena videćemo kako ćemo sa viškom zaposlenih. Jedna od prvih odluka novog odbora direktora je da nećemo za sada davati otpremnine, niti ćemo primati nove ljude. Pokušaćemo uposliti ljude koji su u preduzeću. Nije poenta otpuštati, već upošljavati, prvo zaposlene pa kako se firma razvija onda i razmišljati o zapošljavanju novih ljudi, ali stručnih i kvalifikovanih koji imaju iskustvo u pomorskoj privredi, zaključio je Kočović

BRODOVI IZDATI ISPOD TRŽIŠNE CIJENE

Tri dana prije nego što je imenovan sadašnji Odbor direktora, njihovi prethodnici su potpisali, odnosno produžili ugovor o najmu dva teretna broda:“Bar”i “Budva” sa kompanijom „Sea Pioneer Ltd“.
-Ugovor je potpisan na 8.400 $ po brodu, umanjeno za brokersku proviziju. Činjenica je da su vozarine porasle na svjetskom tržištu, ali bi nakon što je potpisan, raskidanje ugovora bilo na štetu Barske plovidbe. Pokušaćemo ugovoriti sa unajmiteljem iz Turske da putni troškovi pomoraca koji se ukrcavaju i iskrcavaju budu na teret unajmitelja. Svakako ubuduće će se voditi računa da ukrcaji i iskrcaji se vrše u lukama koje su geografski bliže zbog cijena avio karata što nije zanemarljiva cifra, kazao je Kočović. Prema njegovim riječima dnevne vozarine jesu varijabilne, a sada iznose oko 11,5 $. Za 8.decembar je zakazana vanredna sjednica akcionara. Tada bi trebao biti imenovan revizor Društva za 2017.
- Čekamo završni finansijski račun, mišljenje revizora pa ćemo tada znati gdje smo i sa čime raspolažemo, kazao je Kočović.

 

Jedro 850x250