mornar u rijeci

Opština Bar je, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa i odluke komisije za raspodjelu sredstava sportskim klubovima za 2019. godinu, sufinansirala Programe 14 sportskih organizacija sa sjedištem na teritoriji barske opštine u iznosu od 71.337.76€ .

Već drugu godinu za redom Opština Bar zaključuje Ugovore o sufinansiranju programa sportskih organizacija sa ciljem podrške njihovim aktivnostima, što će i u narednom periodu biti jedan od prioriteta.