barka tosa

Sve ribari odrade savršeno, od mreža do pozicije, ali ulova skoro da nema.

Baneb dugi


Važno je ploviti i loviti.