rad sa kontejnerima lb

Izvršni direktor Luke Bar, Vladan Vučelić, potvrdio je medijima da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i nedavno potpisanim aneksom ugovora o korišćenju morskog dobra, Luka Bar obavlja pretovar svih vrsta tereta,a odnedavno i pretovar kontejnera.

Pretovar kontejnera do sada je bilo ekskluzivno pravo firme Port of Adria u vlasništvu turske kompanija Global Ports Holding

Luka Bar unutrašnji baner