talass

Istraživački brod MAC Centaurus nalazi se u crnogorskim teritorijalnim vodama radi nastavka nedavno započetih istraživanja .

Istraživanja će vršiti na 16 do 20 kilometara od naše obale i dubinama od 69 do 96 metara radi utvrđivanje fizičko-mehaničkih karakteristika tla.
Uprava za pomorsku sigurnost je uspostavila sigurnosnu zonu i obavještava sve plovne objekte o zonama  na kojima se obavljaju ove aktivnosti.

Istraživački radovi trajaće desetak dana.

dug tob