strbine

Sutomorska plaža Štrbine u oku galeba.

Vidjena I  kroz objektiv Sergeja .

Morsko dobro dugi