nautiocar jarbol

Pogled sa visine,opravka snasti,ili asocijacija na Kolumbove pomorce i uzvik “kopno na vidiku“!

 AD Marina Logo 1