gren 1

NVO Green Home u saradnji sa Mediteranskim centrom za ekološki monitoring – MedCEM i Crnogorskim društvom ekologa organizovala je radionicu pod nazivom: “Uloga lokalnih zajednica u upravljanju zaštićenim područjem u moru”.

Radionica je održana u Petrovcu u Crvenoj komuni.

gren 2

Cilj radionice bio je razmjena iskustava, prenos znanja i preporuka između upravljača zaštićenih područja u moru, ribara i ronilačkih klubova, nevladinih organizacija iz Hrvatske i Turske, naučne zajednice Crne Gore sa zainteresovanom javnošću iz Crne Gore.

gren 3

Tom prilikom učesnici radionice prvenstveno ribari, ronilački klubovi i predstavnici institucija imali su priliku da čuju na koji način funkcionišu zaštićena područja u moru: Gekova zaliv u Turskoj i park prirode Telašćica. Crnogorski ribari saglasni su da resursi u moru nisu neograničeni i da je uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenih područja u moru korak ka unapređenju stanja morskih resursa.

gren 4

Da je neophodno uključivanje lokalne zajednice u zaštitu mora govori u prilog činjenica da se uspostavljanjem zaštićenog područja u moru – Gekova zaliv u Turskoj, povećala biomasa riba sa 4g/m2 u 2010. godini na 80g/m2 u 2017. godini što je rezultat saradnje između lokalne zajednice, NVO sektora i institucija.

gren 5

U Crnoj Gori buduće zaštićeno područje u moru je ostrvo Katič sa okolinom i mišljenja smo da ga je neophodno što prije proglasiti a sve u cilju zaštite morskih ekosistema, obnavljanjem ribljeg fonda i benefita po lokalnu zajednicu. Radionica se realizovala u okviru projekta: “Podrška lokalnim zajednicama u promociji i zaštiti budućeg zaštićenog područja u moru – Katič”. Projekat je finansijski podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme – CEPF.

Morsko dobro dugi