boljevic 1

Ima nade za naše društvo - u vremenima kad sve češće pomislimo da su potonule istinske ljudske vrijednosti, osjećaji za druge ljude, izrone svijetli primjeri.

Piše: Biljana Dabić

Baranin, Željko Boljević radeći težak i odgovoran posao kapetana na kontejnerskim brodovima pomaže mladim ljudima da započnu karijeru pomorca. Kod kapetana taj osjećaj za mlađe kolege ne jenjava duže od 20 godina i za to vrijeme njegova riječ je „ulaznica“ za preko stotinu mladih ljudi iz Crne Gore koji su se zaposlili na svjetskim pomorskim kompanijama. Kapetan Boljević u ljudskoj misiji, misiji dobročinstva založio je sopstveni integritet, respekt koji ima kod vlasnika kompanije MSC.

Za razliku od drugih privrednih djelatnosti u Crnoj Gori u kojima se lako dobija šansa za pripravnički staž, a kasnije zapošljava teško, u pomorstvu je izuzetno teško dobiti mogućnost da bi se odradio kadetski staž, asistentura , dok je ukrcaj nešto lakši.

Činjenica, ta mogućnost iz godine u godinu se smanjuje jer Crna Gora ima brodova koji se broje na prste, a oko 200 mladih na godišnjem nivou završi Srednju pomorsku školu i Pomorski fakultet. Takođe, i na stranim kompanijama smanjuje se interesovanje za zapošljavanje kadeta i asistenata. Sreća je pa u Crnoj Gori ima ljudi poput kapetana Boljevića koji razumiju nezavidnu situaciju budućih pomoraca.

Kapetan Željko Boljević prvu matrikulu je dobio sa 18 godina i plovi tri decenije. Uspješnost njegove lične karijere jeste brzo napredovanje, kapetan je već 23 godine, a plovi na stranim kompanijama 27 godina gdje sve vrijeme nesebično pomaže mladima koji započinju karijeru, iako mu nije u opisu posla

boljevic 3

-Ne mislim da sam jedini. I druge kolege to rade, a možda sam ja većem broju mladih ljudi dao šansu da plove. Na taj korak se ne odlučuje, to je jednostavno u prirodi čovjeka da drugom čovjeku da šansu. To je pogled na život, dolazi prirodnim putem, taj kolosjek se ne bira to je jednostavno u biti čovjeka, ono što je urođeno, kaže kapetan Boljević.
Mnogo znači dati mladom čovjeku šansu, mogućnost da obezbjedi svoju budućnost. Kadet na MSC mjesečno prima oko 700 $, prvi oficir oko 8.000 evra. Prošle godine na MSC bilo je preko 2740 naših pomoraca

-Naravno da znači. Sve je to i sticaj okolnosti. Treba biti u pravo vrijeme na pravom mjestu da bi se moglo doći u poziciju da se nekome može pomoći. Onda kad si na takvom mjestu, zašto ne pomoći. Lijep je osjećaj kada možete omogućiti mladom čovjeku da započne karijeru. Od njihovih kadetskih dana interesujem se za svakog momka. Njihovo napredovanje nije do mene, to je uglavnom do njih. Ja sam omogućio taj prvi korak i dao logistiku, onda su oni radili sami. Kažem lijep je osjećaj pomoći čovjeku, još ljepši kad ti mladi ljudi napreduju. Zaista vrlo sam zadovoljan, u zadnjih desetak godina momci koji su prvi put pošli sa mnom na brod danas su prvi oficiri na istoj kompaniji, stituirani, imaju svoje familije, navodi kapetan Boljević.

Teško bi se sve navedeno moglo realizovati da kapetan Boljević nema reputaciju u kompaniji MSC, a i prethodnim pomorskim kompanijama u kojima je radio.

boljevic 4

-Stoji to, zahvaljujući rezultatima rada, odnosu prema poslu u kompaniji koja danas ima 126 brodova, dobio sam šansu da predložim, ali i iz kompanije imali su razumjevanja za moje predloge koje su prihvatili. Takođe, to je poslovna politika uspješne kompanije da su spremni sebi priuštiti 30 kadeta, 30 asistenatan godišnje jer to sve košta. Tih 60 ljudi koštaju kompaniju jednu respektabilnu sumu novca za naše prilike, kaže kapetan Boljević, ističući - najbitnije u svakom poslu je kvalitet, treba biti uporan i raditi , imati kvalitet, a gdje je kvalitet tu je i novac.

Uglavnom je novac motiv da mladi odaberu pomorstvo kao buduće zanimanje. Prva prepreka je upravo prvi ukrcaj- kadetura, asistentura. Zašto se mladi ljudi sve teže ukrcavaju na brod?
-Glavni razlog je što se „fabrikuju“ ljudi bez mogućnosti zaposlenja. U Crnoj Gori svake godne izađe oko 200 momaka kroz srednje škole i fakultete. Od tih 200 realna šansa da se zaposle uz solidne veze je oko 30 mladića. Kad se pogleda taj omjer, jasno je da je to previše ljudi u odnosu na mogućnost ukrcaja i to je trend poslednjih godina. To se treba kontrolisati jer u pitanju je sistemska greška obrazovanja, a svakao i ministarstva saobraćaja i pomorstva koje na studiozniji , profesionalniji način treba da se bavi ovom djelatnošću, kaže Boljević koji jedan od najmlađih crnogorskih pomoraca sa zvanjem kapetana.

Mnogi mladi ljudi u pomorstvu vide posao budućnosti. Crna Gora ima preko pet hiljada pomoraca koji uglavnom plove na stranim kompanijama i na godišnjem nivou zarađuju oko 200 miliona dolara.