obala volujica

Kompanija «Luka Bar» AD uspostavila je saradnju sa Saobraćajnim institutom iz Beograda (CIP) radi dobijanja ekspertskog mišljenja za projekte koji trenutno predstavljaju prioritet za unaprijeđenje poslovanja kompanije.


Naime, prošle nedjelje su Luku Bar posjetili predstavnici CIP- a i nakon obilaska terena i sastanka sa Izvršnim direktorom mr Zarijom Franovićem i njegovim saradnicima, dogovoreno je da dostave ekspertsko mišljenje o nužnosti nastavka sanacije nestabilne sjeverne padine brda Volujica, u cilju zaštite infrastrukturnih i suprastrukturnih objekata koji se nalaze u podnožju brda, do 16.marta 2018.godine.

Volujica foto

Takođe, na sastanku je dogovoreno, a 12.marta je i dostavljen Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta konstrukcije produžetka postojećeg doka na obali Volujica, kao i Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije konstrukcije postojećeg doka na obali Volujica. Projektni zadaci su dijelom urađeni na osnovu postojeće dokumentacije koju je posjedovala « Luka Bar» AD, uz konsultacije predstavnika CIP-a i odgovornih menadžera za ove oblasti u Luci Bar. Potencijalni pretovar tereta na obali Volujica, nakon stavljanja u funkciju svih kapaciteta bio bi i do 3.000.000 tona.

Osim nabrojanih projektnih zadataka, od velikog značaja je izrada Projektnog zadatka za izradu pojektne dokumentacije za produženje operativne obale na Putničkom terminalu.

Menadžment kompanije «Luka Bar» AD, u sklopu nove poslovne politike i nove vizije razvoja i valorizacije svih kapaciteta i resursa „južnih vrata Jadrana“, preduzima sve potrebne mjere i korake. Jedan od njih je uspostavljanje saradnje sa eminentnim institucijama- kakva je CIP i rješavanje dugogodišnjih problema koji su barijera ostvarivanju novih poslovnih aranžmana, povećanju pretovara i u konačnom ostvarivanju finansijskih benefita ne samo za kompaniju, već i za državu Crnu Goru.

Luka Bar unutrašnji baner