terminal tecnih tereta

U kompaniji “Luka Bar” AD smo izuzetno zadovoljni dinamikom poslovanja, količinom tereta koji se pretovara i brojem brodova koji se posljednjih dana vežu na dokovima . Naš optimizam i zadovoljstvo najbolje ilustruju sljedeći podaci, koji se odnose samo na pretovar za 48 sati:

-staro željezo.... 3.500 tona;
- glinica.... 5.185 tona;
-rasuti cement.... 3050 tona;
-sirćetna kiselina....2605 tona;
-livorno....1400 do 1600 tona;
-boksit.....81.000 tona.

Istovremeno očekujemo 40 kontejnera metalne trake ili 1200 tona koje ćemo uskladištiti u skladište. Što se tiče skladištenja u objektu Hladnjača, očekujemo 20.000 do 25.000 paketa banana, tj. 400 do 500 tona, što će sa već uskladištenih 460 tona popuniti kapacitete Hladnjače.

Kao što se svakodnevno uvjeravamo u ispravnost našeg investiranja u sanaciju Hladnjače, jer nam se kroz povećan obim posla sva uložena sredstva vraćaju, tako sada intenzivno radimo na pripremi i atestiranju Silosa sa žitarice, jer smo u ozbiljnim poslovnim pregovorima za ponovno aktiviranje kapaciteta ovog značajnog objekta-saopšteno nam je iz Luke Bar.

Luka Bar unutrašnji baner