vlaada ccg

Vlada Crne Gore je, na 16. sjednici održanoj 26. marta 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila da je Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima propisano da Policija postaje organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, to je i glavna novina u odnosu na finansijsko-obavještajnu jedinicu da postaje sastavni dio Ministarstva, budući da je ista organizaciona jedinica Policije.