iskopp 1

Vršeći komunalni nadzor Komunalna policija Opstine Bar svakodnevno sankcionise sve vidove narušavanja komunalnog reda, kao što su nelegalno odlaganje otpada, zauzimanje javnih površina bez odobrenja nadležnog organa, nepropisno parkiranje vozila, izvođenje radova na javnim površinama bez odobrenja i dr.

bir bar

U nedjelju 07.07. sa početkom u 10.00 časova u svečanoj sali SO Bar održaće se 1. Kongres Biram Bar.

kiwwi

Skoro pa svakodnevno uočim da logika nije omiljena nauka na našim prostorima!!!

bus parti

Tradicionalna manifestacija Turističke organizacije Bar koja se održava svakog petka u julu i avgustu donosi koncerte muzičkih zvijezda regiona u aranžmanu sa najboljim domaćim bendovima i solistima.

trio

Konstituisan je novi saziv Opštinskog odbora DPS Bar koji broji 91 člana – 64 člana izabranih na Osmoj opštinskoj izbornoj konferenciji i 27 članova po funkciji.

marrin 1

Od 1. do 2. jula 2019. godine u Baru održana je međunarodna naučna konferncija Maritime and Port Logistics - MPL of the MHCL 2019 - Bar Conference

veliu 1

Saradnja crnogorske i albanske policije je kvalitetna i sa konkretnim rezultatima

poslovni faks

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar ostvario je, u okviru Erasmus+ programa razmjene studenata i nastavnog osoblja, saradnju sa B2 Visokom školom za poslovne vede iz Ljubljane.

mojkova

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević ugostio je predsjednika Opštine Mojkovac Ranka Mišnića. Sastanak je bio prilika da predsjednici dvije opštine razmjene iskustva u različitim oblastima kao i o funkcionisanju lokalnih uprava, ali i da sagledaju određena pitanja od zajedničkog interesa.

jevric tote

Danas je na vodoizvorištu „Bolje Sestre“ u organizaciji Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje organizovan poslovni skup sa poslovnim partnerima koji su bezrezervno bili uz Regionalni vodovod i time omogućili opstanak, kroz najveći poslovni izazov u 44 godine funkcionisanja Regionalnog vodovoda, koji je izazvan blokadom transakcionih računa koja je trajala nevjerovatno dugih 268 dana, od 14. avgusta 2018.godine do 09. maja 2019.godine.