nastava

U barskim osnovnim školama održavaju se časovi o radu policije u zajednici koje vodi i zamjenik komandira stanice policije Vladimir Baković .

Na temu "Policija u sluzbi gradjana" učenicima je objašnjeno o poslovima koje obavlja policija,preventivnim mjerama koje preduzima u cilju bezbjednosti djece,kao i o načinu rješavanja i prijavljivanja problema koje učenici ponekad imaju.

Učenici su pokazala veliko interesovanje i aktivno su se ukjučivala u dijalog na teme iz sfera policijskih poslova.