dom judnz

Primarna zdravstvena zaštita u Baru ovog ljeta nije “pojačana” turističkim ambulantama.

Ljekarski pregled u Domu zdravlja, turisti plaćaju skoro kao u privatnoj ambulanti.

Piše: Biljana Dabić

Ljekarski pregled u crnogorskim državnim domovima zdravlja košta 23,64 evra za turiste, odnosno sve koji borave u Crnoj Gori, a nemaju zdravstveno osiguranje. Cijena pregleda u Domu zdravlja je skoro izjednačena sa cijenama pregleda u privatnim ambulatama, gdje se za ljekarski pregled plaća do 30 evra. Međutim, u privatnim ambulantama i čekanja su mnogo kraća.

Uz tegobe zbog bolesti, visoke cijene pregleda, otežavajuća okolnost za pacijente, prevashodno djecu jeste činjenica da u Domu zdravlja Bar ne mogu primiti infuziju već se upućuju u Opštu bolnicu Bar. Samo kod ovog primjera troškovi liječenja se znatno povećavaju jer pacijent ljekarski pregled treba platiti i u Opšoj bolnici, naravno uz sve troškove terapije koju primi.

Iako je bilo ranije najavljeno da će sve turističke ambulante, koje funkcionišu pod okriljem Doma zdravlja Bar, sa radom početi 1. Jula- najavljeno nije realizovano jer kako je javnost obavještena fale sredstva.
Kad se matematički zbroji cijena i broj pregleda rezultat upućuje da su turističe ambulante samoodrživ projekat.

Direktor Doma zdravlja Bar Borislav Lalević objasnio je javnosti da otvaranje turističkih ambulanti kasni, jer opština nije uplatila novac, i, prema rečima Lalevića, "problem je što lokalna samouprava nije ispoštovala svoj dio dogovora, koji se tiče finansijske podrške za otvaranje nekoliko ambulanti u najpopularnijim turističkim mjestima opštine".

Lalević ističe da "Opština nije reagovala i ispoštovala dogovor postignut na sastanku održanom krajem maja, da finansira rad dvije turističke ambulante na Utjehi i Velikom Pijesku i rad druge smjene ambulante u Domu zdravlja".

Iz opštine Bar, pak podsećaju, da pored toga što Budžetom Opštine Bar za 2019. godinu nisu namjenski planirana sredstva za finansiranje turističkih ambulanti na teritoriji naše opštine, Opština Bar je iskazala spremnost da riješi taj višegodišnji problem.

Opština Bar nema zakonskog osnova da finansira turističke ambulante, ali je pokrenula inicijativu za rješavanje tog pitanja na sjednici Koordinacionog tijela za praćenje turističke sezone, održanoj 17. maja 2019. godine. Opština je spremna da se što prije iznađe održiv model da se taj problem, u saradnji sa Turističkom organizacijom, što prije riješi, kako bi se turistima obezbedila što kvalitetnija zdravstvena zaštita - naveli su iz Opštine Bar.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ima ugovor sa državama u okruženju prema kojem njihovi turisti tokom boravka u Crnoj Gori imaju obezbjeđenu zdravstvenu zaštitu.
Prema našim saznanjima, prije polaska na ljetovanje potrebno je uzeti obrazac o osiguranju u mjestu prebivališta. Po dolasku u destinaciju gdje se ljetuje, obavezno je taj obrazac ovjeriti u Fondu zdravlja Crne Gore.
Turisti koji imaju putno –zdravstveno osiguranje od osiguravajućih kuća, takođe, u zdravstvenoj ustanovi plaćaju ljekarski pregled I terapiju, i uz izvješajem ljekara i račun iz crnogorske zdravstvene ustanove, po povratku u svoje mjesto prebivališta refundiraju novac.