djecca 1

Direktorica škole Stanka Vukčević pripremila je na kraju školske godine prigodan koktel u čast uspjeha koje su učenici OŠ „Anto Đedović“ uz podršku svojih mentora postigli tokom šk.2018/19.godine.

Tom prilikom provisan je projekat „Put uspješnih“. Cilj projekta je podrška talentovanim učenicima i promocija njihovog rada,kao i priprema za nagradni konkurs Fond za kvalitet i talente /u organizaciji Ministarstva prosvjete/ .Projekat je započet u septembru 2018. i trajao je do juna 2019.Ciljna grupa su talentovani učenici OŠ „Anto Đedović“.

Obuhvatao je više faza u radu:
-Formiranje registra talentovanih učenika (anketnim putem)
-Pisanje CV i portfolija (učenici su pratili svoj razvojni put u oblastima u kojima su talentovani i pisali o tome koristeći digitalne metode rada i prikupljanja informacija )
-Pravljenje albuma TALENTI –dokumentovane baza podataka sa dokazima o postignutim uspjesima /u saradnji sa mentorima,klubovima,trenerima,kulturno-umjetničkim društvima,roditeljima .../
-Traganje za motivacionim porukama o uspjehu i njihova analiza
- Pravljenje intervjua sa medijima (sa ciljem da učenici nauče dobro da prezentuju rezulatate svog rada,ali i njeguju govornu kulturu)

djecca 2

U planu je i saradnja sa lokalnom i širom zajednicom:
-Srednjim školama (sa ciljem kontinuirane podrške učenika na daljem putu uspjeha )
-Ministarstvom prosvjete (učešće u nagradnom konkursu Fond za kvalitet i talente)
-Skupštinom Crne Gore (u vezi sa inicijativom da talentovanim učenicima obezbijedi posjetu Skupštini i upozna ih sa radom u okviru edukativno-rekreativnog izleta koji bi škola organizovala kao nagradu talentovanim učenicima)
-Opštinom Bar (sa inicijativom da na bilbordima našeg grada budu uspješni učenici kao primjer pravih vrijednosti i uzor drugima)
-Medijima (sa ciljem promovisanja uspješnih učenika kroz štampane i druge medije).

Autor projekta je Ljiljana Milović,član Tima za praćenje i podršku talentovanih učenika. Kroz projekat je promovisano više od 70 uspješnih učenika koji su u saradnji sa roditeljima,mentorima ,trenerima i klubovima otkrili svoje puteve uspjehe.Projekat je poruka talentovanima da su na pravom putu i ohrabrenje da na tom putu uspjeha istraju.Podršku u prezentaciji projekta pružili su:učenici, roditelji,direktorica,nastavnici,mentori,treneri ,kao i mediji.

Projekat je realizovan u okviru „Plana podrške i praćenja darovitih učenika“ ,a škola Anto Đedović prepoznata je po kontiniranoj podršci talentovanim učenicima.

Posljednje vijesti

Thumbnail Jednom od roditelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina i djeteta sa...
Više u kategorijama: Info  More  Sport  Info  

jedro opstina bar

Jedro 320x250

cerovo iskra

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

AD template klikom do plaze 1

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

professional partners

djokic

Logo MPF

tobar