nvo ugovor 3

Nakon osam godina iz budžeta Opštine Bar opredjeljen je novac za projekte nevladinog sektora.


Danas je predsednik opštine Bar Dušan Raičević potpisao ugovore sa predstavnicima NVO kojima su dodjeljena sredstva za projekte i programe shodno prethodno raspisanom javnom konkursu.

Piše: Biljana Dabić

Ukupan iznos sredstava predviđenih budžetom Opštine Bar za ovu namjenu za 2019. godinu iznosio je 68.400 evra od čega je 60% (41.040,00 evra) bilo namjenjeno za finansiranje projekata nevladinih organizacija, a 40% (27.360,00 evra ) za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za opštinu Bar imaju poseban status. Blagovremeno su podnijete 52 prijave.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i nezavisni procjenjivač razmatrali su 43 projekta i 9 programa rada organizacija sa posebnim statusom, koje su ispunile formalno pravne uslove propisane Odlukom i Javnim konkursom.

nvo ugovor 2

-Država Crna Gora je stvorila pravni okvir za djelovanje NVO organizacija , a obaveza sa centralnog i lokalnog nivoa je da stvori uslove za finansiranje nevladinih organizacija. Čini mi posebno zadovoljstvo da je opština Bar posle nekoliko godina uspješno realizovala konkurs. Danas možemo da konstatujemo da ćemo ugovorima obavezati i pratiti realizaciju projekata koji su kandidovani i za koje su opredjeljena sredstva, sa željom da svi projekti budu realizovani u punom obimu te da najveći benefit ima naše društvo, kazao je predsednik Opštine Bar Dušan Raičević dodajući da će Opština Bar u narednom periodu nastaviti da prati rad nevladinih organizacija i stvara preduslove da projekti budu prepoznati sa lokalnog nivoa, a i centralne vlasti

-Siguran sam da ćemo sarađivati i na druge načine u pravcu benefita za našu zajednicu što je prioritetan cilj svih nas kome ćemo se zajedno posvetiti, kazao je Raičević koji je svima čestitao i poželio da se projekti uspješno realizuju.

Pored NVO koje se finansiraju po prethodno raspisanom konkursu, Opština Bar je za ovu godinu opredjelila 15.000 evra za pomoć NVO Žene Bara velikog srca koje su pokrenule projekat Narodne kuhinje u kojoj spremaju preko 125 obroka dnevno. Opština će sa ovom NVO narednih dana potpisati poseban ugovor jer su tretirani kao posebna stavka u Budžetu opštine Bar.

nvo ugovor 1

Ispred NVO sektora, kako oni koji su ranije dobijali sredstva, tako i predstavnici nevladinog sektora koji prvi put dobijaju novac za projekte od Opštine , istakli su zahvalnost zbog transparentnog rada Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama kojom je predsjedavala potpredsednica Opštine Bar Tanja Spičanović, a članovi su Ana Lekić i Vesna Vučinić. Sekretar komisije je Jadranka Perutović,dok je nezavisni procjenjivač Darko Pekić.

urban radio

ViM BANER

Jedro 320x250

AD Marina Logo

Alter Modus

baneb reklama

djokic

 baneb jedro

  Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević čestitao je Uskrs nadbiskupu barskom Monsinjoru don Roku...
Više u kategorijama: Info  Obale  Kolumna  Info  

baneb reklama

AD Marina Logo

djokic

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti

 

 

 

 

 

 

 

//Track Outbound Link Clicks (function trackOutbounds() { var hitCallbackHandler = function(url,win) { if (win) { window.open(url, win); } else { window.location.href = url; } }; var addEvent = function(el, eventName, handler) { if (el.addEventListener) { el.addEventListener(eventName, handler); } else { el.attachEvent('on' + eventName, function(){ handler.call(el); }); } } if (document.getElementsByTagName) { var el = document.getElementsByTagName('a'); var getDomain = document.domain.split('.').reverse()[1] + '.' + document.domain.split('.').reverse()[0]; // Look thru each a element for (var i=0; i < el.length;i++) { // Extract it's href attribute var href = (typeof(el[i].getAttribute('href')) == 'string' ) ? el[i].getAttribute('href') : ''; // Query the href for the top level domain (xxxxx.com) var myDomain = href.match(getDomain); // If link is outbound and is not to this domain if ((href.match(/^(https?:|\/\/)/i) && !myDomain) || href.match(/^mailto\:/i)) { // Add an event to click addEvent(el[i],'click', function(e) { var url = this.getAttribute('href'), win = (typeof(this.getAttribute('target')) == 'string') ? this.getAttribute('target') : ''; console.log ("add event", url); // Log even to Analytics, once done, go to the link ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, {'hitCallback': hitCallbackHandler(url,win)}, {'nonInteraction': 1} ); e.preventDefault(); }); } } } })();