tob1

Danas je u hotelu „Princess“ održan radni sastanak sa turističkom privredom Bara u cilju njihovog upoznavanja sa rezultatima ankete turista za 2018  godinu, kao i njihovog upoznavanja sa planiranim aktivnostima na promociji destinacije.


Prisutne je u ime Opštine Bar na početku pozdravio predsjednik Dušan Raičević, koji je izrazio zadovoljstvo velikim brojem prisutnih predstavnika hotelijera, agencija i restoratera sa teritorije barske opštine. Izrazio je spremnost lokalne samouprave da pomogne u prevazilaženju problema sa kojima se susreću u radu.

tob2
Nakon Raičevića, prisutnima se obratio direktor TO Bar Emil Kukalj koji je predstavio rezultate ankete turista koja je rađena u periodu jula i avgusta mjeseca o.g. Naveo je da najveći broj gostiju odsjeda u privatnom smještaju (59,06%), ali i da svaki peti gost boravi u hotelima (22,31%) , što nije bio slučaj 2013. godine (12,38%). Kada su u pitanju motivi dolaska dominiraju iskustva iz prethodne posjete (20,31%), prijateljski odnosi (19,03%) dok i cijena smještaja ima važnu ulogu u donošenju odluke o putovanju u Bar (15,82%). Tokom 2018. godine je primjetan porast turista koji su po prvi put u destinaciji (34%), a značajan dio predstavljaju i naši vjerni gosti koji su u Baru od 2 do 5 puta (35%). Raduje i činjenica da će se najveći broj turista koji su boravili u Baru vjerovatno ponovo vratiti u destinaciju (93%).

tob
U nastavku izlaganja direktor TO Bar je prisutne upoznao sa tekućim aktivnostima Turističke organizacije Bar i planovima za naredni period. Nakon prezentacije otvorena je diskusija tokom koje su predstavnici turističke privrede iznijeli svoje predloge za unapređenje saradnje privatnog sektora sa TO Bar i lokalnom samoupravom. Takođe, iznijeti su brojni problemi sa kojima se susreću tokom ljetnje turističke sezone, a koji se odnose na: komunalni red u turističkim mjestima, napajanje električnom energijom, saobraćajnim gužvama, sivom ekonomijom u turizmu, poklapanjem turističke i građevinske sezone i dr.

Planirano je da se sastanci ovog tipa održavaju češće kako bi se intenzivirala saradnja privatnog i javnog sektora, a u cilju adekvatne pripreme naredne turističke sezone-javili su iz stručne službe Turističke organizacije Bar.

ave tours 2