tob1

Danas je u hotelu „Princess“ održan radni sastanak sa turističkom privredom Bara u cilju njihovog upoznavanja sa rezultatima ankete turista za 2018  godinu, kao i njihovog upoznavanja sa planiranim aktivnostima na promociji destinacije.


Prisutne je u ime Opštine Bar na početku pozdravio predsjednik Dušan Raičević, koji je izrazio zadovoljstvo velikim brojem prisutnih predstavnika hotelijera, agencija i restoratera sa teritorije barske opštine. Izrazio je spremnost lokalne samouprave da pomogne u prevazilaženju problema sa kojima se susreću u radu.

tob2
Nakon Raičevića, prisutnima se obratio direktor TO Bar Emil Kukalj koji je predstavio rezultate ankete turista koja je rađena u periodu jula i avgusta mjeseca o.g. Naveo je da najveći broj gostiju odsjeda u privatnom smještaju (59,06%), ali i da svaki peti gost boravi u hotelima (22,31%) , što nije bio slučaj 2013. godine (12,38%). Kada su u pitanju motivi dolaska dominiraju iskustva iz prethodne posjete (20,31%), prijateljski odnosi (19,03%) dok i cijena smještaja ima važnu ulogu u donošenju odluke o putovanju u Bar (15,82%). Tokom 2018. godine je primjetan porast turista koji su po prvi put u destinaciji (34%), a značajan dio predstavljaju i naši vjerni gosti koji su u Baru od 2 do 5 puta (35%). Raduje i činjenica da će se najveći broj turista koji su boravili u Baru vjerovatno ponovo vratiti u destinaciju (93%).

tob
U nastavku izlaganja direktor TO Bar je prisutne upoznao sa tekućim aktivnostima Turističke organizacije Bar i planovima za naredni period. Nakon prezentacije otvorena je diskusija tokom koje su predstavnici turističke privrede iznijeli svoje predloge za unapređenje saradnje privatnog sektora sa TO Bar i lokalnom samoupravom. Takođe, iznijeti su brojni problemi sa kojima se susreću tokom ljetnje turističke sezone, a koji se odnose na: komunalni red u turističkim mjestima, napajanje električnom energijom, saobraćajnim gužvama, sivom ekonomijom u turizmu, poklapanjem turističke i građevinske sezone i dr.

Planirano je da se sastanci ovog tipa održavaju češće kako bi se intenzivirala saradnja privatnog i javnog sektora, a u cilju adekvatne pripreme naredne turističke sezone-javili su iz stručne službe Turističke organizacije Bar.

ave tours 2

ViM BANER

Jedro 320x250

AD Marina Logo

Alter Modus

baneb reklama

djokic

 baneb jedro

  Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Barski vatrogasci su  više od dva sata gasili požar koji je danas po podne izbio u zaleđu Male...
Više u kategorijama: Info  More  Obale  Sport  

baneb reklama

AD Marina Logo

djokic

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti

 

 

 

 

 

 

 

//Track Outbound Link Clicks (function trackOutbounds() { var hitCallbackHandler = function(url,win) { if (win) { window.open(url, win); } else { window.location.href = url; } }; var addEvent = function(el, eventName, handler) { if (el.addEventListener) { el.addEventListener(eventName, handler); } else { el.attachEvent('on' + eventName, function(){ handler.call(el); }); } } if (document.getElementsByTagName) { var el = document.getElementsByTagName('a'); var getDomain = document.domain.split('.').reverse()[1] + '.' + document.domain.split('.').reverse()[0]; // Look thru each a element for (var i=0; i < el.length;i++) { // Extract it's href attribute var href = (typeof(el[i].getAttribute('href')) == 'string' ) ? el[i].getAttribute('href') : ''; // Query the href for the top level domain (xxxxx.com) var myDomain = href.match(getDomain); // If link is outbound and is not to this domain if ((href.match(/^(https?:|\/\/)/i) && !myDomain) || href.match(/^mailto\:/i)) { // Add an event to click addEvent(el[i],'click', function(e) { var url = this.getAttribute('href'), win = (typeof(this.getAttribute('target')) == 'string') ? this.getAttribute('target') : ''; console.log ("add event", url); // Log even to Analytics, once done, go to the link ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, {'hitCallback': hitCallbackHandler(url,win)}, {'nonInteraction': 1} ); e.preventDefault(); }); } } } })();