LJETO

Na teritoriji Opštine Bar, u toku je akcija kontrole izdavaoca privatnog smještaja, koju sprovodi Služba komunalne policije Opštine Bar, a u skladu sa Zaključkom Koordinacionog tijela za praćenje toka turističke sezone, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Služba komunalne policije, saglasno ovlašćenjima, vrši kontrolu pružanja usluga privatnog smještaja.

Tim povodom, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sastao se državnim sekretarom za turizam u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damirom Davidovićem, i tom prilikom su utvrđene jasne smjernice koje se odnose na kontrolu izdavaoca privatnog smještaja u budućem periodu. Sastanku su prisustvovali vd sekretara Sekretarijata za ekonomiju i finansije Nevenka Čučković, vd načelnik Službe komunalne policije Stevo Pejović , direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Dejan Klikovac i Emil Kukalj, direktor Turističke organizacije Bar.

U izvještajnom periodu od 30. jula do 08. avgusta evidentirano je 53 nepravilnosti u smislu nepostojanja odgovarajućeg odobrenja za rad i izdato isto toliko prekršajnih naloga za naplatu novčanih kazni.

U narednom peridodu biće nastavljene aktivnosti na kontroli privatnog smještaja, te iz tog razloga još jednom pozivamo izdavaoce privatnog smještaja da pristupe pribavljanju određene dokumentacije koja je neophodna za obavljanje ove djelatnosti.

Za obavljanje djelatnosti pružanja usluga privatnog smještaja, neophodno je, na Građanskom birou Opštine Bar, ispuniti Prijavu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, kao i ispuniti Zahtjev za kategorizaciju/rekategorizaciju ugostiteljskog objekta (soba, apartman, kuća).

Sve neophodne informacije o navedenom građani mogu dobiti neposredno na šalteru Građanskog biroa, Sekretarijatu za ekonomiju i finansije, kao i putem zvaničnog sajta Opštine Bar.

ave tours 2

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 

djokic

 baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

baneb reklama

 

djokic

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti