dps dps

Očigledno je počela predizborna kampanja političkih partija u Baru.

Prenosimo integralno saopštenje DPS-a koje smo dobili povodom saopštenja NSD.

"Analizirajući izborni rezultat ostvaren na lokalnim izborima 2014. godine stiče se utisak da je ovaj politički subjekt, u savezu sa ostalim partnerima, već tada od građana Bara dobio prvu opomenu u vidu „žutog kartona“. Već druga opomena je zaslužena na prethodnim parlamentarnim izborima kada ovaj politički savez bilježi pad izbornom rezultata za 19%. Ilustracije radi, snaga Nove srpske demokratije može se i vidjeti na osnovu rezultata u Dupilu gdje je osvojila dva glasa. Sa druge strane, rezultati rada ove lokalne uprave su verifikovani na prethodnim parlamentarnim izborima u vidu povećanja izbornog rezultata od 30%. Više je nego jasno kome su građani Bara dodijelili „crveni karton“.

Radi podsjećanja predstavnika ovog političkog subjekta koji je sklon kolektivnoj amneziji i negaciji ističemo da je ova lokalna uprava nakon uspostavljana finansijske konsolidacije kod svih potrošačkih jedinica pokrenula investicioni ciklus u toku kojeg se između ostalih realizovao i projekat vodosnadbjevanja i odvođenja otpadnih voda, na vrijednost od 8,3 miliona eura, u okviru kojeg je izgrađeno 19,2 km fekalne kanalizacione mreže, 5,8 km vodovodne mreže, 1,1 km podmorskog ispusta, 1 prepumpna stanica sa potisnim cjevovodom kao i rezervoara »Šušanj 2« kapaciteta 1.200 m3 na visinskoj zoni od 120 m nadmorske visine. Projekat se i dalje realizuje, a do februara 2018. godine planiran je i završetak kanalizacionog kolektora u Polju, dužine 3.721 m, kanalizaciona mreža u centru Bara od kružnog toka kod katoličke katedrale prema željezničkoj stanici i naselju stara raskrsnica, te sekundarna kanalizaciona mreža u centralnom dijelu Sutomora, kao i naselja Mirošica.

Pored ovog projekta ističemo i niz realizovanih projekata u cilju unaprijeđenje saobraćajne infrastrukture prije svih rekonstrukciju mosta na Virpazaru, izgradnju novog podvožnjaka za naselje Rutke u Sutomoru sa dvije saobraćajnice iznad pruge u dužini od po 300 m, rekonstrukciju Jadranske magistrale kod Autobuske stanice kao i poboljšanje saobraćajne infrastrukture na prostorima svih 12 mjesnih zajednica, gdje je postavljeno preko 20.000 m2, asfaltne podloge. U oblasti zaštite životne sredine, realizuje se projekat sanacije odlagališta »Ćafe«, vrijednost radova 3,5 miliona eura, čime se značajno doprinosi uređenju jednog prostora u obalnom dijelu.

I pored svih pokušaja, postignuti rezultati demantuju i ruše sve vaše negacije. U periodu dok vi budete usaglašavali vaše planove mi ćemo i dalje odlučno i jednako posvećeno ići naprijed sa jasnim ciljem razvoja grada i sve jačeg pozicioniranja na evropskoj mapi."