alb 2

Shodno Planu projekata/investicija, kompanija “Luka Bar” AD sprovodi aktivnosti u pogledu nabavke lučke mehanizacije sa ciljem unaprijeđenja tehnologija pretovara tereta.

Izvršen je izbor isporučioca elektro viljuškara nosivosti 2t (4 komada), sklopljen je ugovor o isporuci sredstava, i teče rok za isporuku. U završnoj fazi je i investicija nabavke tri tegljača sa tri kiper poluprikolice i tri šleper poluprikolice. U toku je vrednovanje prispjelih ponuda po javnom pozivu za nabavku viljuškara nosivosti 25 t.

Objavljen je javni poziv za nabavku 4 viljuškara nosivosti 3 t, osim pomenutog pokrenuta je i nabavka material handlera,reach stackera i mobilne dizalice . Rok za dostavu ponuda je 30.12.2019. istog dana će biti organizovano javno otvaranje prispjelih ponuda. Ukupna vrijednost pokrenutih investicija je 5 miliona eura.

alb 1

Takođe, “Luka Bar” AD izgradila je novo montažno skladište na operativnoj obali “Volujice”. Novo višenamjensko skladište značajno će unaprijediti usluge naše kompanije. U prvoj fazi skladište će omogućiti prihvat rasutih tereta koji zahtijevaju skladištenje u zatvorenom prostoru. Vrijednost investicije je 91.170,00 eura. Montažno skladište izradila je renomirana slovenačka firma “Petre” koja posluje od 1990. godine. Dimenzije skladišta su 20 m širine, 60 m dužine i 4,5m visine. Kompanija će nastaviti sa daljim ulaganjima u novu opremu i mehanizaciju, sa ciljem unaprijeđenja poslovanja i optimizacije procesa rada.

Luka Bar unutrašnji baner