parole 3

Snimio sam performans koji se tiče zaštite životne sredine u našem gradu.

parole 1

Mislim da bi trebali poruke staviti javnosti na znanje.

parole 2

Jutros fotografisao naš čitalac D.M kada je odlazio na posao.