jelusicc

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održan sastanak na temu izdavanja rješenja za rad privremenim objektima za tekuću turističku sezonu.

Pored direktora JP Morsko dobro Predraga Jelušića, sastanku je prisustvovao državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović i predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih sekretarijata za privredu, izuzev predstavnika Opštine Herceg Novi.

Imajući u vidu činjenicu da se ove godine prvi put primjenjuje novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, da postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata predviđa ispunjenost više uslova i postupanje više organa, te da je obavljanje djelatnosti u privremenim objektima sezonskog karaktera tj. da se djelatnost vrši pretežno tokom turističke sezone, predstavnici JP Morsko dobro i Ministarstva održivog razvoja i turizma su uputili prisutne predstavnike primorskih opština na institut “privremenog rješenja”, koji je sadržan u Zakonu o upravnom postupku.

Uvažavajući zahtjeve udruženja zakupaca privremenih objekata u zoni morskog dobra i u zoni kojom gazduju opštine, te cijeneći njihov doprinos zapošljavanju i dobroj naplati prihoda na državnom i lokalnom nivou, samim tim i doprinos kvalitetu turističke ponude na crnogorskom primorju, ocjenjeno je da za tekuću sezonu i do ispunjenja svih uslova, objekti mogu poslovati uz privremeno rješenje o radu.

Na današnjem sastanku je naglašeno da zakupci privremenih objekata moraju završiti započete procedure koje su propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Planom privremenih lokacija i pratećim aktima, za šta je krajnji rok 31.12.2019. godine. Zakupci koji do tog datuma ne pribave svu neophodnu dokumentaciju u skladu sa navedenim zakonskim rješenjima, neće moći da zaključe Anekse ugovora sa JP Morsko dobro za narednu godinu.

 

Morsko dobro dugi

Posljednje vijesti

Thumbnail Komisija za raspodjelu sredstava po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku...
Više u kategorijama: Info  Obale  Info  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

vodovod bar

baneb novi

galerija podova

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar