cg plovidba

Od kineske Exim banke, stiže na naplatu prva ovogodišnja rata kredita, ukupno oko 4,7 miliona dolara.


Agencija za zaštitu konkurencije nije odobrila Vladi da plati ratu za Crnogorsku plovidbu, a za pomoć države Barskoj plovidbi neophodna je odluka skupštine akcionara.

Planirani razgovor ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića sa kineskim kreditorima o odlaganju plaćanja duga, zakazan je za ponedjeljak, potvdio je za Radio Crne Gore državni sekretar u tom resoru Zoran Radunović.