bokk

Započela realizacija edukativnih aktivnosti u sklopu projekta CattaroSail koja će trajati mjesec dana.


Teorijska obuka mladih Kotorana i Kotoranki o tradicionalnom jedrenju i drvenoj brodogradnji odnosi se na dio o osnovama upravljanja drvenih jedrilica, tradicionalnoj brodogradnji, kao i na podučavanje mladih o značaju tradicionalnih vrijednosti i zanata.

Piše: Miroslavka Lala Bokovac

Za realizaciju aktivnosti su zaduženi jedriličarski klub “Lahor” i „Kalafatska radionica Bokovac“.

Predavanja će držati najpoznati ljudi na ovu temu iz svjeta naše nautike Miho Belan i Nenad Bokovac.

Teorijsku obuku će pohađati 8 mladih Kotoranki i 8 Kotorana.

Cilj ovog projekta je povećati interesovanje za jedrenje tradicionalnim barkama, kao uspomenu na značajan dio kulturne baštine - okupljajući posebno mlade sa osjećajem za vrijednosti kulturne baštine koji će kroz rekreacijsko - sportske aktivnosti biti informisani i dati aktivan doprinos maloj brodogradnji.

Projekat CattaroSail je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). ReLOaD program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

Projekat je osmišljen tako da u cijeloj primorskoj Crnoj Gori pokrene i oživi drvenu brodogradnju koja je vjekovima stara jer je u davnim vremenima Bokom plovilo na hiljade drvenih jedrenjaka, brodova i barki. Cilj je takođe podići svijest široj javnosti o značaju kulturnih dobara.

U projektu je uključen i naš poznati maketar Oskar-Oko Montić koji je svojevremeno radio u Arsenalu, današnji Porto Montenegro. Oskar se bavi izradom maketa svih vrsta plovila, barki, glisera i jedrenjaka. Nakon penzionisanja je nastavio da se bavi maketarstvom i prenio vještine ovog predivnog zanata na svog sina Damira Montića. Oki će za projekat „CattaroSail“ izraditi tri makete Arsenalki na tradicionalna latinska jedra. Makete će kao nagradu dobiti Muzej u Kotoru i najbolje plasirani jedriličari na takmičenju „Dani jedrenja“. Makete predivnih arsenalki će ostaviti ,,trag" ne samo projekta CattaroSail već i dugogodišnjeg rada i umijetnosti koju stvari Oskar Montić.