dinamit

Rezultati u suzbijanju jasan su pokazatelj odlučnosti države da se riješi taj problem, ali je potrebno nastaviti sa aktivnostima i pooštriti kazne za nelegalne ribolovce, zaključeno je na satanku održanom prošle nedjelje u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Na sastanku radne grupe za suzbijanje nelegalnog izlova ribe ocijenjeno je da su pojačane aktivnosti nadležnih organa dale značajne rezultate u suzbijanju nelegalnog izlova ribe.

Pomak je naročito napravljen kadje riječ o suzbijanju lova ribe upotrebom ekspolozivnih naprava, zaključeno je na sastanku grupe formirane polovinom juna, u cilju efikasnijeg djelovanja nadležnih institucija u rješavanju ovog problema.

U saopštenju se navodi da su u sastavu radne grupe predstavnici Direktorata za ribarstvo MPRR, Uprave policije, Instituta za biologiju mora u Kotoru, Nacionalnih parkova Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti i Prirodno matematičkog fakulteta. 

Na sastanku je dogovoreno da se prilikom izrade Zakona o morskom ribarstvu, kao i Zakona o slatkovodnom ribarstvu, propišu kaznene mjere koje će biti strožije u odnosu na postojeće.

Posljednje vijesti

Thumbnail Policija u Baru podnijela nadležnom sudu za prekršaje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka...
Više u kategorijama: Info  Sport  Info  Art  

porez bar me

Jedro 320x250

rel ton

AD Marina Logo

vodovod bar

baneb novi

galerija podova

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

baner Adria

Logo MPF

tobar