sussster

U toku je javna rasprava po Nacrtu odluke o lokalnim administrativnim taksama i opštini Bar, čiji sastavni dio su i 40 raznih tarifa.


Piše: Miloš Šušter

Zakonom je ostavljena mogućnost opštinama za utvrđivanja tarife tih taksi, uz jedino ograničenje da one ne mogu biti veće od tarifa za slične spise i radnje pred organima državne uprave. Znači, nema zakonskih smetnji da opštine i ne naplaćuju te takse.

Smatram da se administrativne takse iz svih 40 predloženih tarifa u opštini Bar ne plaćaju iz veoma opravdanih razloga.
Ukupan prihod od svih administrativnih taksi u Budžetu opštine Bar za 2019. godinu planiran je u iznosu od 80.000 eura, što čini manje od 0,7 posto od Tekućeg budžeta.

Dominantan dio tarifa iznosi 2-3 eura po jednoj potvrdi, uvjerenju, zahtjevu.... što znači da 30.000 – 40.000 građana- stranaka svake godine plati tu taksu, ili preko 100 građana svakog radnog dana, od kojih većina, najmanje pola sata po vrućini i hladnoći čeka u redu pred šalterom Pošte da bi platili tu simboličnu taksu. I ružno i nepotrebno.

Te potvrde, uvjerenja su o podacima koji se nalaze u službenoj evidenciji, toga ili nekog drugog organa lokalne uprave, kojima se te potvrde, uvjerenja podnose. Zato i postoji informacioni centar, odnosno „ Elektronska uprava“.

Tekući budžet opštine Bar iznosi oko 12 miliona eura, a troškovi koji bi se po zakonu trebali finansirati iz toga budžeta iznose manje od 8 miliona eura. Znači, svake godine se od građana naplati poreza preko 4 miliona eura više nego što je potrebno za normalan rad lokalne uprave, čak i u sadašnjim uslovima, kada je broj zaposlenih radnika značajno veći nego što je potrebno.

Postoje i drugi opravdani razlozi, ali vjerujem da je navedeno dovoljno i da će građani Bara razmotriti ovakav predlog.

Stavovi izraženi u ovom tekstu Autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku Jedra.

Posljednje vijesti

Thumbnail "Ako ne bude do 2. juna nijednog slučaja koronavirusa, onda možemo reći da smo sa ovom epidemijom...
Više u kategorijama: Info  Obale  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar