dom zdorovjja

U uslovima socijalne izolacije  ljudima je potrebna psihološka podrška.

Kako bi se smanjila stopa anksioznosti i depresije izazvane epidemijom, koronavirusa, COVID-19, Dom zdravlja Bar otvorio je telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške.
Kontakt telefoni za psiho-socijalnu pomoć:
od 07h -12 h ...................030/312-929; 069/227-866
od 12h -16 i 30 h ...............068/891-116
od 16 i 30 h – 21 h................. 067/518-687

Tim Centra za mentalno zdravlje je na raspolaganju svojim pacijentima svakog dana od 7 h do 15 časova u Domu zdravlja Bar