du du du 1

U Rijeci je danas potpisan ugovor o saradnji izmedju Barske plovidbe AD i Jadrolinije o održavanju brodske linije izmedju Crne Gore i Italije tokom 2020. godine, počev od druge polovine mjeseca maja pa do kraja mjeseca novembra.

du du du 2

Gradove Bar i Bari će i ove godine spajati brod Dubrovnik, riječke Jadrolinije u saradnji sa Barskom plovidbom AD i to u mjesecima maju i junu jednom sedmično, u mjesecima julu i avgustu dva puta sedmično i od mjeseca septembra do novembra, takodje, jednom sedmično.