vule 2

Učenici  Srednje ekonomsle škole   učestvovali su na radionici „Coca-Cola podrška mladima“ koja se održavala  u prostorijama Opštine Bar.

To je je nacionalni program kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora s temom ,,Nauči, pripremi i kreni". Ovaj program je fokusiran na mlade ljude i usavršavanje njihovih ličnih i profesionalnih vještina.

Paralelno sa potrebom za znanjima i informacijama iz različitih oblasti ljudskog djelovanja rastu i potrebe za svakodnevnim snalaženjem i prevazilaženjem kako očekivanih tako i neočekivanih problemskih situacija. S obzirom na izuzetno veliku zastupljenost novih tehnologija u društvu koje nose izvesnu autonomiju mladim ljudima u pogledu sticanja znanja i vještina potrebno je da se i u nastavi, kao organizovanom sistemu vaspitanja i obrazovanja, reaguje na svijet promjena.

Upravo na ovoj radionici, kroz razne aktivnosti naši učenici su usavršili svoja znanja a interaktivnom komunikacijom su pokazali neke svoje vještine koje su naučili u školi, a neke su nadogradili. Upravljanje komunikacijom uključuje procese neophodne za osiguranje pravovremene i odgovarajuće komunikacije koju uče na modulu Poslovna komunikacija i sada su imali priliku da naučeno i pokažu. Na konkursima i razgovorima za većinu današnjih poslova traže se dobre kvalifikacije za funkcionisanje u grupi. Danas je veoma važno da se čovjek istakne i pokaže neko novo svetlo, da li u poslu, u kulturi ili u nekom drugom životnom koraku, ali da bi se u tome uspjelo mora se od malih nogu naučiti da koristi sopstvene stvaralačke moći.

Vještine kojima je posvećeno najviše vremena na radionici su: profesionalna orijentacija, uspješna komunikacija, upravljanje projektima, kreiranje biznis modela, upravljanje vremenom i ciljevima, poslovna administracija.

Imali su priliku da uče od sertifikovanog predavača, ali i da čuju iskustva nekog ko dolazi iz kompanije Coca-cola. Na samom kraju svi polaznici su dobili sertifikat o potvrdi učešća, što će biti jedna od značajnih stavki u njihovom CV-ju.

vule 1

Škola je neprestano predmet savremenih istraživanja. Kao zajednica koju većinskim dijelom čine djeca, mjesto je odrastanja, individualnosti i promjena, ukratko razvoja pojedinaca i njegovih sposobnosti. Stoga  škola konstantno ulaže napore kako bi pružila učenicima podsticaj za ispunjenje njihovih punih kapaciteta. Kod učenika je važno podsticati navike, zainteresovanost, snalažljivost i otvoriti im šire poglede na nauku i školu uopšte, baš zbog toga je ovo jedan od mogućih vidova učenja koji budi maštu i širi vidike.

Darovitoj djeci škola nudi izazove,  u redovnoj ali  i  u dodatnoj nastavi,  unapredjuje  stečena znanja, kroz razna usavršavanja .

Posljednje vijesti

Thumbnail Prepoznajući sve veće interesovanje turista za boravak u ruralnom području TO Bar je investirala...
Više u kategorijama: Info  Obale  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar