md md 1

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom juče je održan inicjalni sastanak sa predstavnicima njemačke organizacije GIZ povodom početka projekta
“Integralno upravljanje otpadom i sprečavanje morskog otpada na Zapadnom Balkanu” u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća Dževdet Cakuli i direktor Predrag Jelušić sa svojim saradnicima i projektni menadžer GIZ-a, Johannes Frommann sa nacionalnom koordinatorkom projekta za Crnu Goru, Jelenom Peruničić.

Na jučerašnjem sastanku je dogovoreno da aktivnosti projekta budu usmjerene na područje Velike plaže u Ulcinju, a razgovarano je i o povezivanju GIZ-a sa projektima koje Javno preduzeće, posredstvom inostranih partnera, već realizuje u Ulcinju – projekat IPA Interragg WELCOME i Zero Waste City.

Imajući u vidu da se GIZ bavi rješavanjem problema čvrstog otpada u moru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom će, pored Ministarstva održivog razvoja i turizma i lokalne samouprave u Ulcinju, biti jedna od centralnih partnera na realizaciji ovog projekta.

md md 2

Na sastanku je najavljena i Regionalna konferencija na temu otpada iz mora koja će se održati u januaru 2020

GIZ-ov projekat “Integralno upravljanje otpadom i sprečavanje morskog otpada na Zapadnom Balkanu” se realizuje na području Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i trajaće naredne 4 godine. Ukupan fond novca koji je opredjeljen za projekat iznosi 3,5 miliona eura, a donaciju obezbjedjuje njemačko Ministarstvo za ekonoski razvoj i saradnju (BMZ).

Morsko dobro dugi