stipendisti

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Opštine Bar raspisao je konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za studijsku 2019/20. godinu.

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti druge i narednih godina primijenjenih osnovnih i akademskih studija i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište u Opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa;
- su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodnih godina studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9,00;
- nijesu obnovili ni jednu godinu tokom studija;
- nijesu u radnom odnosu;
- nijesu stariji od 25 godina.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Potvrdu o prebivalištu;
3. Potvrdu o upisu godine studija;
4. Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina;
5. Potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;
6. Dokaz da nije u radnom odnosu

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana raspisivanja konkursa.

Prijave se podnose na adresu: Opština Bar - Sekretarijat za kulturu, sport i mlade, Bulevar Revolucije br. 1, sa naznakom: za Konkurs za stipendiranje talentovanih studenata ili na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar.

Posljednje vijesti

Thumbnail U Rijeci je danas potpisan ugovor o saradnji izmedju Barske plovidbe AD i Jadrolinije o održavanju brodske...
Više u kategorijama: Info  

porez bar me

Jedro 320x250

cerovo

AD Marina Logo

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

baneb jedro

TO BAR

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar