pejoo

Na XV Sjednici Odbora direktora održanoj 8.07.2019.godine, po objavljenom Konkursu za izbor Izvršnog direktora DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar, od 14.06.2019.godine, izabran je g-din Stevo Pejović dipl.pravnik.

 Saglasnost na izbor treba da da SO Bar na sledećoj sjednici.

 

Vino i More