slk 5

Na četvrtoj sjednici SO Bar koja je započela sa malim zakašnjenjem  usvojen je Statut Opštine Bar i Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove.


Nikica Purlija je u ime predlagača prezentirala Statut odbornicima.

Dr Vesna Đokvučić /DPS/ istakla je , kako je profesionalizam i depolitizacija organa lokalne uprave u kojima će organi biti birani na osnovu konkursa  jedna od najvažnijih karakteristika Statuta.

slk 4

Ovo je ipak „Statut vladajuće koalicije, a ne svih odbornika“ kazao je Vasilije Lalošević /SNP/ obrazlažući svoj stav činjenicom da u njegovom donošenju nisu učestvovali i predstavnici opozicije.

slk 3
Predsjednik SO Bar Mićo Orlandić /SD/ izrazio je žaljenje što opozicija nije učestvovala u radnom timu koji je radio na Statutu, a zbog jasnog stava opozicije čiji su predstavnici saopštili da ne žele da participiraju u radu odbora formiranim na sastanku na kojem je raspravljano o Statutu.
Funkcije glavnog menadžera i arhitekte koji se postavljaju na tim pozicijama imaju velike ingerencije i nije u redu da budu samo pomenute u Statutu- kazao je Dejan Đurović /DF/.
Miloš Šušter /URA/ dodao je da se bez višegodišnjeg plana investicija ne može graditi, a u Baru se grade objekti na osnovu pojedinačnih odluka neovlašćenih ljudi.

slk 2
Branka Nikezić /DPS/ je odbornicima pojasnila situaciju da nije neophodno da svi članovi radnog tijela prisustvuju zasjedanju,a da u predlogu najvećeg opštinskog akta „nema ništa sporno“.
Predlog Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske poslove koja obavlja stručne administrativne poslove, obrazložila je Aleksandra Grabež koja je izmedju ostalog kazala da je krucijalna izmjena u odnosu na važeći pravilnik iz 2007. godine da ga sada donosi Sekretar uz saglasnost Predsjednika, za razliku od prije deset godina kada ga je predsjednik donosio uz saglasnost sa Odborom za izbor i imenovanja.

slkkk 1
Potpredsjednik opštine za privredu i finansije, predsjednik odborničkog kluba Biram Bar Radomir Novaković Cakan, podnio je ostavku na poziciju odbornika u lokalnom parlamentu. Na njegovom mjestu u lokalnom parlamentu od danas je Stevo Novaković.
Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP- a Pečurice- centar nije razmatran na ovoj sjednici.
U popodnevnom radu na Skupštini usvojen je i  izveštaj o radu TO Bar za 2017 godinu,kao i predlog DUP-a  "Industriska u zona Gorana"

red plovidbe

Jedro 320x250

Baner Tomić 1

 emporio

baneb reklama

regionalni vodovod novi

 

baneb jedro

 Svetionik logo glavni

 optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


emporio junior

pascuci 320

F radio bočni

 optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail XXIII Festival vina i ukljeve neće se održati ni ovog vikenda. Razlog otkazivanja ponovo su loše...
Više u kategorijama: Obale  Art  Info  

baneb reklama

 

emporio

Svetionik logo glavni

 Baner Tomić 1

baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320

baner Adria

emporio junior


JPMD 320

Adria

pascuci 320

F radio bočni

 pascuci 320

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti