skol 13

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar raspisao je konkurs za stipendiranje studenata druge i narednih godina osnovnih i akademskih studija i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja.

Stipendije se dodeljuju talentovanim studentima za studijsku 2018/19 a pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište u Opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodnih godina studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9, koji nisu obnovili nijednu godinu tokom studija, nisu u radnom odnosu, niti stariji od 25 godina.
Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilažu Izvod iz matične knjige rođenih, Potvrdu o prebivalištu, Potvrdu o upisu godine studija, Potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, Potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni i dokaz da nisu u radnom odnosu.

Prijave i informacije na adresi Opština Bar - Sekretarijat za društvene djelatnosti, Bulevar Revolucije br. 1, dostava dokumentacije sa naznakom “ za Konkurs stipendiranja talentovanih studenata“ ili na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar.

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 

emporio 50

baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Turistička organizacija Bar će predstaviti turističku ponudu grada na međunarodnom sajmu turizma u...
Više u kategorijama: Info  More  Info  Kolumna  

baneb reklama

 emporio 50

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320


emporio junior

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti