Bar

Bar će biti prvi grad u kojem će se sprovesti pilot projekat video nadzora svih javnih površina. 

“U cilju realizacije Projekta video nadzor gradova formirana je Komisija za postavljanje video nadzora javnih površina. U dosadašnjem radu Komisije su formirani projektni timovi na nivou opština. Održani su sastanci u svim opštinama, nakon kojih je izvršen obilazak lokacija i sačinjeni izvještaji o tehničkim uslovima za postavljanje sistema video nadzora”, piše u Izvještaju o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore.

U dokumentu se navodi da je u toku rad na izradi projektnog zadatka – idejnog rješenja i pravne regulative.

“Formiran je operativni tim unutar Komisije sa zadatkom da u saradnji sa angažovanom konsultantskom kompanijom ili ekspertima izrade projektni zadatak, koji je jedinstven za svaku opštinu. Za potrebe izrade prateće pravne regulative, koja je takođe jedinstvena za sve opštine, formiran je pravni tim unutar Komisije. Zbog ograničenih finansijskih sredstava postignuta je saglasnost da opština Bar bude pilot Projekat”, zaključuje se u dokumentu.

Video nadzor u zemljama EU postoji na Zapadu više od dvije decenije i od tada traje rasprava da li je takav potez ugrožavanje privatnosti. Vlada je predvidjela video nadzor svih gradova u državi.