generalni tereti

Dobili smo saopštenje grupe radnika  Luke Bar AD koje prenosimo integralno.

Kao veoma zainteresovana strana za budućnost naše firme, osjećamo potrebu da iskažemo svoje nezadovoljstvo Izvještajem Odbora direktora Luka Bar AD za 2017.godinu jer smo stekli utisak da ne radimo u firmi koju vodi ovaj Odbor direktora.

Na svakom koraku je vidno poboljšanje dolaskom novog izvršnog dirktora i po pitanju rada, opreme za rad, odgovornosti u radu, unapređenja ukupne infrastrukture i objekata (naročito lučkih saobraćajnica i rasvjete koji su bili u katastrofalnom stanju) i po pitanju odnosa prema radnicima i njihovom potrebama i prema poslovnim partnerima.

Jedini koji je odmah po dolasku rekao, i ispunio rečeno, da se radnicima isplate dugovanja iz prethodnog perioda je novi izvršni direktor. Ovo je dogovoreno, ugovoreno, potpisuju se sporazumi i isplata počinje. Nešto što dugo traje završeno je relativno brzo i sa izbjegavanjem većih troškova po firmu.

U Luku Bar su stigli novi poslovi, istina uz smanjenje pretovara boksita ali ne zbog nesposobnosti izvršnog menadžmenta već zbog problema koji ima firma UNIPROM sa eksploatacijom boksita, što nije nadležnost naše firme. Luka Bar na to ne može uticati ali je taj manjak uglavnom nadomiješten novim poslovima, iako u Izvještaju stoji da ih nema.

Odavno je poznato da je Luka Bar AD za nekog iz Odbora direktora «dobra udavača» što je u Izvještaju Odbora direktora i potvrđeno na kraju kada se predlaže maltene cijepanje firme na više djelova a u interesu privatnika koji posluju na prostoru Luke Bar. Tako se ne brane interesi firme i radnika ali ni akcionara i Države kao većinskog vlasnika. Kako se brane interesi firme radnici će pokazati ako se ugovori «svadba» koju predlaže Odbor direktora. Ne zakazujte unaprijed svadbu jer nećete imati prostora za sve svatove!

Radnici su potpuno zadovoljni konačnim rješenjem svog radnog statusa i preuzimanjem iz DOO firmi jer su ionako radili u matičnoj firmi sve vrijeme ali bez papira. Valjda je svakome jasno šta to znači. Matična firma nas je plaćala i u DOO firmama i sada nas plaća kada smo kod nje gdje i pripadamo pa ne vidimo kako to utiče na poslovanje. Nijesu nam plate povećane već naprotiv nekima i smanjenje prelaskom u matičnu firmu zbog takve sistematizacije koju matična firma ima. Iako nijesmo doktori nauka bar toliko znamo.

Odbor direktora se izgleda bavi nekim minornim stvarima, važnim pojedincima u samom odboru i njihovim pajtašima a ne zaštitom interesa nas radnika i firme koju ipak privremeno vodi pa ga nije ni briga toliko o njenoj sudbini. Mogli bi ovako do sjutra pisati jer je čitav Izvještaj izgleda pisan o nekoj drugoj firmi a ne onoj u kojoj je Odbor direktora privremeno a mi ipak stalno i porodice i naša egzistencija zavise od nje. Mi nemamo više poslova kao Odbor direktora već ovaj jedan koji ćemo braniti onako kako znamo jer nam život zavisi od toga.

Na kraju podvlačimo da dajemo punu podršku dosadašnjem radu izvršnog direktora i menadžmentu jer smatramo da na pravi način vodi firmu i brine o njoj i radnicima i zaštiti interesa akcionara, grada Bara i Crne Gore.