ostt 2

Sutra /29.05. / u 12 časova u sali objekta Mjesne zajednice u Ostrosu sa početkom biće otvorena fotodokumentarna izložba “Carinarnica II reda Bar – dokumentacija za dvovlasne prolaznice iz 1928.g.” – II dio.

Dokumenta i fotografije potiču iz 1928.g. i pripadaju Arhivskom fondu Carinarnica II reda Bar, koji se čuva u Državnom arhivu na Cetinju.

ostt 1

Ova izložba je projekat koji je u okviru tradicionalne manifestacije “Neđelja arhiva” 2019.g. organizovao Državni arhiv Crne Gore, Arhivski odsjek Ulcinj.

ostt 3

Autor izložbe je načelnica Arhivskog odsjeka Ulcinj Ljiljana Bulatović sa saradnicima: Snežanom Nišavić, Ademom Mehmeti I Dženanom Adžemović.

 

urban radio