Radar Vrsuta sa Vrsute “odletio” na Koševac u Srbiji!

lokacija Vrsuta 

Tragom vijesti objavljenoj na avioportal.me  ...

Specijalizovani portal za domen vazduhoplovstva prenio je informaciju vezanu za radarsku stanicu na Vrsuti u Crnoj Gori.
Izvorno na linku:
https://avioportal.me/da-li-je-smatsa-odustala-od-izgradnje-radarske-stanice-na-vrsuti/  
Zagrebali smo malo vodjeni znatiželjom...

 Nezvanično saznajemo, SMATSA je još u aprilu 2022. godine prestala da izmiruje obaveze prema Ministarstvu odbrane Crne Gore.

Uvidom u elektronsku biblioteku Vlade Crne Gore nije moguće naći informaciju da je predmetni ugovor o dugoročnom zakupu sporazumno raskinut, što imputira da je SMATSA jednostrano prestala da ispunjava obaveze iz ugovora.

Dodatno nezvanično saznajemo i da je posao oko preusmjerenja radara sa lokacije Vrsuta već obavljen od strane SMATSE.  Zapravo, SMATSA je iskoristila prošlu godinu da izmijeni ugovorene obaveze sa dobavljačem opreme i EIBom (Evropskom bankom) kako bi mogla nesmetano da instalira radar na teritoriji Republike Srbije. 

Dodatnim, istraživanjem ove tematike, dolazimo do nezvaničnih saznanja da inicijalno od SMATSA nije planirana niti  jedna investicija u 2023. godini na teritoriji Crne Gore, ali je naknadnom intervencijom iz Crne Gore u investicioni plan uvrštena rekonstrukcija zgrade Terminalne kontrole letenja u Podgorici i instalacija telekomunikacione i energetske infrastrukture oko piste.
Radar Vrsuta je u finalnom Finansijskom planu SMATSAe doživio samo kozmetičke izmjene u obrazloženju premještanja za Srbiju, lijepo upakovano, da ispada kako je projekat radarske stanice Vrsuta i dalje aktuelan. Inače, saznajemo od dobro informisanih ljudi u materiji, da je ovo je strateški važan projekat za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i za pružaoce usluga u vazdušnoj plovidbi SMATSA d.o.o.
Radar je već premješten sa lokacije Vrsuta u Crnoj Gori,  na lokaciju Koševac u Srbiji.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar