Novi kamenolom na Kufinu počinje sa radom...

kuffinn

Nakon više od deset godina od potpisivanja Ugovora o koncesiji počeli pripremne radove!

Na Kufinu, odmah pored magistralnog puta Bar-Budva sa gornje strane, na samoj granici ove dvije opštine, nedavno su počeli pripremni radovi-rasčišćavanje terena za "kamenolom". Lokacija "kamenoloma" je u blizini lokacije gde se nalazi parcela na kojoj je planiran azil za napuštene životinje. 

Ovim povodom, portal Feral.bar proslijedio je Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) pitanja u vezi sa ovim radovima, sa fotografijama lokacije koje objavljujemo u ovom tekstu, i dobio odgovore iz Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike.

Na konkretno pitanje Feral.bar da li se radi o otvaranju novog kamenoloma u barskoj opštini, iz MKI su odgovorili da “po zakonu i po propisanoj dokumentaciji naziv za to što se radi na predmetnoj lokaciji nije kamenolom, već koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena”.

Iz MKI su potvrdili da su ovo radovi u sklopu ranije dodijeljene koncesije preduzeću DOO Muriz Bar za eksploataciju tehničkog kamena (Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničkograđevinskog kamena “Kalac”.
Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;
Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar;
Trajanje Ugovora: 21 godina i 6 mjeseci; Ugovor je potpisan 31.12.2010. godine i važi do 30.06.2032. godine;
Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

Radovi se odvijaju upravo na osnovu dodijeljene koncesije preduzeću DOO “Muriz”, Bar, a na osnovu Ugovora o koncesiji, saopšteno je iz MKI.
Detaljno o tome na linku:
https://wapi.gov.me/download-preview/91b0b5cb-bd9a-4dbf-93dd-2375fc56c849?version=1.0 ).

kufinn

Fotografije koje ste poslali se odnose na radove za izgradnju pristupnog puta ka predmetnoj lokaciji, koja je udaljena od magistralnog puta, a za koji je koncesionar obezbijedio svu potrebnu dokumentaciju i saglasnosti-naveli su iz ministarstva.

Iz MKI su još dodali da je javna rasprava povodom potpisivanja Ugovora o koncesiji “održana u skladu sa zakonom prije dodjele koncesije”.

U Opštini Bar prema dostupnim podacima trenutno su aktivna najmanje tri kamenoloma. U Veljoj Gorani je pokrenuto otvaranje novog kamenoloma, zbog čega protestuju mještani.
Izvor: portal Feral Bar

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar