Podvodna kulturna baština CG prvi put u video igri

Creamarevideo 

CREAMARE: Video igra o podvodnoj kulturnoj batištini Mediterana

Projekat CREAMARE povezuje kreativnost, kulturu i medijske tehnologije da bi se proizvela ozbiljna video igra na temu pomorskog i podvodnog kulturnog nasljeđa Mediterana. Izrada video igre će otvoriti novo poglavlje saradnje i kreativnosti u svijetu umetnosti i kulture.
U okviru vrlo kompetitivnog konkursa koji je u maju objavio projektni konzorcijum CREAMARE, Laboratorija za arheologiju pomorstva i Centar za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore odabrani su da učestvuju u izradi video igre.
Laboratorija za arheologiju pomorstva će predstaviti podvodu kulturnu baštinu Crne Gore sa 3D modelom parobroda Tihani, najljepše crnogorske olupine. Na dan nesreće, Tihani je prevozio tovar uglja i nafte na liniji Kotor - Bar. Pokušavajući da izbegne minsko polje na ulazu u Boku,12. februara 1917. godine, zbog greške u navigaciji, nasukao se kod rta Arza. Tokom akcije spasavanja i tegljenja, brod je počeo da prima vodu i potonuo je u blizini ostrva Mamula.
CREAMARE tim očekuje da izrada video igre inspiriše i angažuje široku publiku, pomažući da se transformiše percepcija ljudi o podvodnom kulturnom nasleđu i ono učini dostuno javnosti.
Projekat CREAMARE ima za cilj stvaranje transnacionalnog i međusektorskog okvira saradnje u kojem kulturne institucije, naučna i istraživačka tela, kreativni profesionalci i tehnološki stručnjaci mogu koproducirati kulturu, kreativne aplikacije i digitalne proizvode promociju kulturnog nasleđa, sa posebnim fokusom na podvodno kulturno nasleđe. Istovremeno, takva saradnja je značajna za podizanje svesti o relevantnim društvenim problemima kao što su zagađenje i druge ekološke pretnje koje utiču na okeane i mora.
Projekat CREAMARE kofinansira Evropska Unija kroz program Kreativna Evropa. Projektni konzorcijum čine institucije iz Italije, Grčke, Hrvatske, Španije i Mađarske, dok je Labortaorija za arheologiju pomorstva odabrana da sa institucijama iz Egipta, Izraela, Hrvatske, Bugarske, Italije i Grčke dorpinese izradi video igre.

https://creamare.eu/creamare-announces-the-selected-candidates-of-the-open-call-for-cultural-institutions-and-organizations/

 

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar