Održana svečana sjednica Skupštine opštine Bar

aso dan 1

Svečana sjednica upriličena je u sali SO Bar.

Povodom 78 godina od oslobođenja na Dan Bara, na svečanoj sjednici Skupštine opštine, predsjednik Opštine Dušan Raičević najavio je za sljedeću godinu razvojni budžet od kojeg će preko 50 odsto biti opredijeljeno za kapitalne investicije. Po prvi u Baru, prema riječima Raičevića, lokalna uprava planira realizaciju projekta socijalnog stanovanja. Za sedam dana biće završena izgranja objekta za napuštene životinje, a Raičević je pozvao Vladu da što prije raspiše tender za izgradnju Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama.
Piše: Biljana Dabić / Primorski portal

aso dan 7
Svečana sjednica upriličena je u sali SO Bar, u znak sjećanja na 24. novembar – dan konačne slobode grada Bara, u Drugom svjetskom ratu, u prisustvu predstavnika Vlade Crne Gore, državnih organa, diplomatskog kora, udruženja boraca narodno oslobodilačkog rata, nekadašnjih predsjednika barske opštine, odbornika, predstavnika sve tri konfesije u Baru, čelnika gradova pobratima…

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević istakao je da je ovo dan sjećanja na slavnu naroodnoslobodilačku borbu protiv zla fašizma, borbu u kojoj je Bar zapalio prvi plamen ustanka i otpora u Evropi, na šta smo posebno ponosni i šta ljubomorno čuvamo, posebno u vremenima relativizacije svih vrijednosti i istorijskih činjenica.

„Bar je grad koji je odolijevao u svakom vremenu i koji je i danas simbol, stožer, bastion ideje slobode, građanskog društva, antifašizma i neprekidne borbe i otpora podjelama, mržnji i svakoj neslozi kojoj Bar daje snažan odgovor iskreno ispruženom rukom svakom dobronamjernom čovjeku. Zato sam posebno srećan što konačno Dan opštine proslavljamo u punom kapacitetu, nakon godina izazova koje je nosila pandemija i krize sa kojom smo se suočavali. Danas smo ponovo svi zajedno na okupu, zajedno sa našim prijateljima, pobratimima, koji su posebno uveličali našu svečanost i koji potvrđuju da je Bar mjesto kosmopolitizma, jer ima čvrsto isprepletene veze širom svijeta uvezujući različite kulture, vjere, nacije i sve razlike koje su najveće bogatstvo“, kazao je Raičević i dodao da se na tim temeljima razvijao Bar kao mjesto života – moderno, urbano, savremeno mjesto.

aso dan 3

„Bar je grad u koji se dolazi i u koji se ostaje, grad koji ima perspektivu za život svih generacija, mladim ljudima, preduzetnicima, penzionerima, radnicima, svim kategorijama stanovništva, svakom čvjeku koji želi da se razvija, napreduje i živi. I to ej zasluga svih vas, uvažene kolege i prijatelji, koji ste u godinama za nama davali nemjerljiv i nesebičan doprinos razvoju takvog Bara, sa pozicije lokalne uprave, kao marljivi službenici, sa pozicije lokalne privrede, kao društveno-odgovorni preduzetnici,koji brinu o lokalnoj zajednici, ali i sa pozicije građana, jer Baru upravo svaki njegov građanin daje doprinos očuvanju i razvoju ovog grada što je naš poseban kvalitet, i na tome vam još jednom zahvaljujem“, naveo je Raičević i dodao da iako je bilo mnogo izazova i prepreka, takva kohezija, koordinacija i zajednička zalaganja dali su novi kvalitet i novi zamah razvoju Bara kao ekonomske lokomotive ovog dijela države.

„Na svakom koraku vidljive su značajne investicije – od onih najmanjih u mjesnim zajednicama, pa do krupnih kapitalnih prijekata koji zajedno daju novi kvalitet života i udobnosti lokalnoj zajednici. Gradili smo i razvijali Bar kao mjesto susreta. Najprepoznatljviije mjestosusreta u Baru, Trg Vladimira i Kosare, dobio je novo ruho, izgled najmodernijeg trga u Crnoj Gori, za šta smo investirali 708 hiljada eura i ovaj projekat je već potvrdio svoju opravdanost i mjesto je koje okuplja, na kojem naši sugrađani susreću i učijem ambijentu se stvaraju i učvršćuju nove veze, prijateljstva i odnosi“, naveo je Raičević.

aso dan 4

Lokalna uprava, dodaje, nije zaboravila ni Stari Bar, „mjesto gdje je rođen i gdje živi barski duh, i sa kojeg je krenuo da se rađa Novi Bar na obalama Jadrana“.

„Obnovili smo staru kaldrmu u tradicionalnom duhu autohtonim kamenom i najsavremenijom iluminacijom koja je upotpunila ambijentalnu cjelinu Starog Bara, čime je dodatno upotpunjena turistička ponuda ovog dijela grada. Uložili smo u ovaj projekat 511 hiljada eura i to je samo dio onoga što podrazumijeva potpunu valorizaciju starog grada i života unutar njegovih zidina. U prethodnim fazama, u rekonstrukciju objekata unutar zidina, uložena su značajna sredstva kroz koje je obnovljeno više objekata – carinarnica, ljetnja scena, Arhiepiskopska palata, ali uvedena i nova turistička ponuda – proširena realnost, koja oživljava vjekove Starog Bara savremenim digitalnim tehnologijama“, kazao je Raičević.

Bar je uljepšavan i stvaran je ambijent za udboniju svakodnevicu u svim njegovim djelovima, dodao je predsjednik Opštine Bar.

aso dan 5

„Gradili smo Bar i kao mjesto igre. U rekonstrukciju i izgradnju pet novih parkova samo u ovoj godini uloženo je 390 hiljada eura – Novi park kod OŠ Jugoslavija, igralište na šetalištu kralja Nikole sa tekbol terenom, Pionirski park, sportski poligon sa igralištem u Makedonskom naselju. Gradu smo obezbijedili i prvu teretanu na otvorenom u popularnom rekreativnom parku Šumice“, podsjetio je Raičević.

Kada je u pitanju sportska infrastruktura, u Baru – gradu sporta, nastavljeno je sa uređenjem sportskog kompleksa na Madžarici.

„U saradnji sa FSCG postavljene su nove tribine na glavnom stadionu, rekonstruisana je podloga na pomoćnom terenu, kao i kompletne tribine sa novim sjedištima, a nedavno je završena izgradnja i nvoog pomoćnog terena u okviru ovog kompleksa što nudi novi kvalitet i bogatiju sportsku ponudu grada“, kazao je Raičević.

Osim o najmlađim, lokalna samouprava vodila je račun a i o najstarijim sugrađanima, dodao je.

„Opština Bar je investirala u komunalno opremanje neophodno za izgradnju stambenog objekta zgrade penzionera, za koju smo ranije ustupili zemljište i time zaokružili naš doprinos ovom projektu, vrijedan preko 780 hiljada eura, time vodeći socijalno odgovornu politiku obezbjeđivanja kvaliteta za sve sugrađane. Iako je lokalna uprava preuzela sve aktivnosti kako bi ovaj projekat što prije bio realizovan, zbog kašnjenja završetka radova dijelimo osjećaj nestrpljenja i nezadovoljstva sa našim sugrađanima i očekujemo njihovu punu realizaciju što skorije“, naveo je predsjednik Opštine Bar.

Opština je stvorila uslove i za početak izgradnje Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, čiji se početak realizacije uskoro očekuje, a za koji je lokalna uprava pripremila projektnu dokumentaciju, glavni i revidiran projekat i riješila imovinsko pravne odnose, a za realizaciju istog su već u ovoj godini obezbijeđena sredstva u kapitalnom budžetu Vlade Crne Gore.

„Koristim ovu priliku da pozovem Vladu da u što skorijem roku raspiše tender i time okonča pitanje odgovarajućeg pristupa djeci sa posebnim potrebama i njihovih roditelja“, poručio je Raičević.

U narednih sedam dana, potvrdio je Raičević, biće završeni svi građevinski radovi na objektu Skloništa za napuštene životinje, u čiju je izgradnju uloženo 544 hiljada eura.

Na području svih 12 mjesnih zajednica barske opštine, realuzuju se i značajni projekti na polju saobraćajne infrastrukture.

„Gradimo i uređujemo više ulica koje uvezuju gradska i prigradska naselja sa užim centrom grada. U ove projekte je za prethodne 4 godine uloženo 10 miliona eura, a rezultat investicija su urbanizovane cjeline…. U saradnji sa VCG, završili smo važan projekat probijanja puta od Lunjića do Mikulića, čime smo potvrdili svrishodnost i važnost međuinstitucionalne saradnje u najboljem interesu građana Bara“, naveo je Raičević. 

Nastavljaju se i ulaganja iz oblasti turizmakroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih kapaciteta visoke kategorije, čemu je, kako je kazao Raičević, Opština Bar kao pouzdan partner investitorima stvarala povoljan poslovni ambijent za započinjanje ovih vrijednih projekata.

„U toku je izgradnja više turističkih kompleksa i hotela najviše kategorije u svim djelovima Bara – Čanju, Sutomoru, Virpazaru, Velikom Pijesku i u samom urbanom jezgru na Topolici, projekti vrijedni oko 200 miliona eura“, kazao je Raičević, dodajući da na ovaj način Bar postaje ne samo lučki i trgovački centar, već i grad aktivnog i turizma visoke kategorije, čije dvije čarobne obale već postaju prepoznatljive na turističkim mapama svijeta.

U tekućoj godini investirano je u znanje, nagrađeni su najbolji đaci, obezbijeđene stipendije za studente, opredijeljena značajna sredstva kao pomoć školama za rekonstrukciju i opremanje učionica i obezbjeđivanje novih nastavnih sredstava, obezbijeđen je besplatan prevoz za sve đake.

Sa 249 hiljada eura podržan je razvoj malih preduzeća.

„Ovaj projekat sa kojim je Bar jedna od najuspješnijih lokalnih samouprava u regionu pokazao se kao efikasan i svrsishodan. Ovim putem otvoreno je gotovo 100 novih radnih mjesta. Posebno priznanje su projekti koje realizujemo u cilju podrške ženskom preduzetništvu, koje organizujemo u saradanji sa Međunarodnom organizacijom rada UN-a i Ambasade Velike Britanije – Snažne žene, snažan Bar“, kazao je Raičević i najavio da je u narednom periodu u planu da Bar dobije i centar za preduzetništvo, te da su se stekli uslovi da se u narednom četvorogodišnjem mandatu mogu povećati izdaci za ove programe na 2 miliona eura, prioritetno za razvoj digitalnih tehnologija, zelene ekonomije i socijalnog preduzetništva.

I budžet za 2023. godinu može se projektovati kao razvojni, budući da je i budet za ovu godinu već premašen u prihodnom dijelu.

„Više od 50 odsto budžeta biće opredijeljeno za kapitalne projekte. Nastavićemo ulaganja u bogatu kulturnu baštinu Bara, kroz nastavak konzervatorskih radova u Starom Baru, nastojaćemo da obezbijedimo UNESCO status koji Stari Bar zaslužuje“, kazao je Raičević.

U fokusu lokalne uprave, kaže Raičević, ostaje odgovorna socijalna politika.

„Najavljujem formiranje posebnog fonda za liječenje naših sugrađana i po prvi put realizaciju projekta socijalnog stanovanja u Baru“, najavio je Raičević.

Biće uređen i park u dvorištu Gimnazije „Niko Rolović“, čime se, kako je kazao Raičević, nastavlja politika ozelenjavanja grada.

„Osim toga, radićemo na stvaranju uslova za izgradnju pješačkih staza duž Jadranske magistrale od Bara do Sutomora koji će barsku promenadu i šetalište učiniti još atrkativnijim“, kazao je predsjednik Opštine Bar.

Budžet za narednu godinu posebno će biti usmjeren na nastavak ulaganja u modernizaciju lokalne saobraćajne infrastrukture, u dijelu Šušanja i Velikog Pijeska, kao i izgradnja pothodnika u Šušanju, a kao ključni prioriteti ostaju rekonstrukcije putnih pravaca R28 i R29.

Raičević se na zahvalio odbornicima na saradnji u prethodnom četvorogodišnjem mandatu, dodavši da su konstruktivni predlozi vodili poboljšanju predloženih odluka.

Građanima Bara predsjednik Opštine poručio je da će lokalna uprava „uvijek brinuti prvo o interesima građana i građanskog društva, te da će na tome istrajavati uprkos svemu i svakome“.

„Istrajavaćemo jer je to obaveza prema našem Baru, gradu koji je temelj Crne Gore kao multikulturalne i građanske države, jer znamo da Bar sa nama na kraju uvijek pobjeđuje… Uvjeren sam da danas dijelimo isti osjećaj i ideju – osjećaj da smo ponosni jer pripadamo jednom od najperspektivnijih gradova za život u Crnoj Gori, gradu koji sa pravom nosi epitet mjesto života“, poručio je Raičević.

aso dan 6

Svečanu sjednicu otvorila je predsjednica Skupštine opštine Bar Milena Božović koja je podsjetila da se danas obilježava 78 godina od oslobođenja Bara u Drugom svjetskom ratu.

„Bar je grad bogate kulture i istorije, grad dobrih i gostoprimljivih ljudi. Privilegija je živjeti u njemu, a on nas iznova podsjeća da treba duboko poštovati i nasljeđe koje smo dobili sa pijetetom prenijeti na buduće generacije i čuvati od zaborava. Bar je pobjednik svih borbi, čuvar multietničkog, multikulturalnog i građanskog karaktera Crne Gore. Bar je Crna Gora u malom. Na ovim prostorima se vjekovima živjelo i živjeće skladno i zajedno, daleko od podjela. Bar je moderan i savremen grad koji raste i razvija se, okrenut budućnosti, a istovremeno sa poštovanjem se prisjeća svih onih koji su svoje živote dali za slobodarske i antifašističke ideale i time zaslužili vječni pomen i poštovanje. Na nama je da Bar vodimo putem prosperiteta, da gradimo moderan grad jednakih šansi za sve njegove građane“, kazala je Božović.

Ona se zahvalila svim odbornicima ovog saziva na radu i korektnoj saradnji.

„Ponosna sam što sam kao najmlađa žena na čelu barske skupštine imala čast da predsjedavam ovim velikim domom i srećna sam što sam uspjela da svojim radom, zalaganjem i pozitivnim promjenama povećam efikasnost i transparentnost rada skupštine u svakom pogledu. Danas, sa ovog mjesta, i na praznik grada, želim da pošaljem poruku i to ne samo Baranima – Opredijelimo se za budućnost naše zemlje gdje ima mjesta za sve, uz uvažavanje i poštovanje svih naših različitosti. Samo ukoliko u toj ideji istrajemo, napredak je zagarantovan, i stvorićemo jednu novu vrijednost koju ćemo sa ponosom ostaviti budućim generacijama. Na kraju, želim da sugrađanima još jednom čestitam 24. novembar – Dan oslobođenja Bara, i da se na ovaj važan datum prisjetimo svih onih koji su svoje živote ugradili u ideal slobodnog grada“, zaključila je Božović.

aso dan 2

Za kraj sjednice, prikazan je kratki film o razvojnim projektima realizovanim u Baru.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar