Podrška Opštine za 47 preduzetnika

opština zlatna

190.000 eura za razvoj novih biznisa u Baru.

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku preduzetništvu Opštine Bar donijela je Odluku o odobravanju sredstava za podršku preduzetništvu za 2022. godinu.

Sredstva ukupne vrijednosti 190.000 eura dodijeljena su za 47 biznis planova kojim će se razviti novi biznisi i podstaći otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru u Baru.

Prvorangirani biznis planovi prijavljeni na Javnom konkursu su „Olav olive wood Montenegro-ručna izrada luksuznih predmeta od maslinovog drveta” Anđele Malović koji je podržan sa 5.000 eura, zatim “Izrada unikatnih proizvoda i suvenira od drveta” biznis plan Dubravke Keković sa 4.000 eura a biznis plan DOO “Quattro Amici”, otvaranje restorana sa wine-souvenir shopom “Bocconcino” podržan je istim iznosom. Plan Novaka Đinovića “Proizvodnja električnih bicikala i restauracija starih” i Almase Karađuzović “Souvenir Shop “Tvrđava” Stari Bar” podržani su sa po 4.000 eura kao i biznis ideje “Ribarnica – prodaja svježe i smrznute ribe i morskih plodova” od DOO”Seafish”, unapređenje profesionalnog ribolova i zaštita mora sa kojim je konkursao Marko Dabović, “Izrada hidrauličnih cijevi” od DOO “Inovator”, zatim DOO “Family auto” kao i DOO “Bar Wash”sa istoimenim biznis planovima.

Ostali biznis planovi podržani su u sličnim iznosima, dovoljnim za realizaciju aktivnosti navedenih u prijavi za konkurs.

Na Javni poziv za podršku razvoju preduzetništva je pristiglo ukupno 97 prijava, od kojih 77 bilo ispravno i zadovoljavalo uslove konkursa.

Radi potpunijeg uvida u sadržaj i izvodljivost biznis planova i sagledavanja ličnih kompetencija njihovih nosilaca, organizovani su i individualni intervjui sa podnosiocima prijava.

Prilikom ocjenjivanja posebno je uzet u obzir potencijal za zapošljavanje, odnosno za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, prvenstveno imajući u vidu porast broja nezaposlenih usljed negativnih uticaja pandemije Covid 19.

Ovako značajan odziv na javni konkurs i sve veći broj podržanih projekata od strane Opštine Bar govori o svrsishodnosi i kvalitetu programa koje lokalna uprava sprovodi i o konkretnom i vidljivom doprinosu razvoju lokalne ekonomije, privrede i uspostavljanju i razvoju novih biznisa i radnih mjesta kroz pružanje prilike svima koji imaju kvalitetnu preduzetničku ideju i volju da je razvijaju.

Odluka je dostupna i na web sajtu Opštine Bar kao i u lokalnim medijima i na službenim kanalima Opštine.

Detaljni info:  https://bar.me/wp-content/uploads/2022/05/01-1420_compressed-compressed.pdf

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar