Za dostojanstven i ravnopravan život OSI

 veselin joketic

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Za dostojanstven i ravnopravan život OSI“.

Projekat je podržan od strane komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“

Implementacija projekta u trajanju od 12 mjeseci započela je 30. decembra 2021. godine.
Opšti cilj projekta je: “Omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom.“ Takođe, njegova realizacija će doprinijeti unapređenju ukupnog kvaliteta života osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica u ostvarivanju većeg stepena njihove socijalne integracije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu.

Specifični cilj (svrha) projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti je osnažiti osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i poboljšanja socijalne inkluzije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.

Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta čine osobe sa invaliditetom i članovi njihovih porodica sa područja cijele Crne Gore.

Glavne aktivnosti projekta čija realizacija će omogućiti ostvarivanje zadatog cilja su sledeće:

Organizovanjem i održavanjem edukativnih treninga osnažićemo i informisati lica s invaliditetom i članove njihovih porodica o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite. Zatim kroz održavanje radionica o samostalnom životu u zajednici biće obučene osobe s invaliditetom kako da samostalno obavljaju svoje svakodnevne životne aktivnosti i nesmetano funkcionišu u zajednici.

Pored toga u okviru realizacije ovog projekta organizovaćemo Dane otvorenih vrata za sve zainteresovane osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica koji će imati mogućnost da se kroz neposrednu komunikaciju sa aktivistima za zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom i razmjenu iskustava sa ostalim učesnicima ove aktivnosti upoznaju sa vrstama i pristupom postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.

Putem sprovođenja pravnog savjetovališta biće pružena direktna podrška ponaosob svim osobama s invaliditetom i članovima njihovih porodica koje zatraže ovakav vid pomoći u cilju rješavanja njihovih pojedinačnih problema, a u skladu sa njihovim potrebama, u pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite. Obzirom na to da značajan broj osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica nije dovoljno informisan o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite izradićemo informator sa svim neophodnim podacima o predviđenim pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite koja se odnose na osobe s invaliditetom, utvrđenim vrstama i pristupu postojećim uslugama kako bi u što većoj mjeri unaprijedili stepen socijalne integracije osoba s invaliditetom, saopštio je medijima,Veselin Joketić - predsjednik

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar