POSJETA PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE AD MARINI BAR

IMG 5754

Predstavnici Svjetske banke su 16. maja 2019. godine od 14:45 h do 16:30 h u organizaciji kancelarije INVO/HERIC projekta, tj. menadžera za istraživanja, g-dina Saše Ivanovića posjetili AD Marinu Bar kao poslovni sistem iz pomorske privrede u kojem se uspješno realizovao SUST-MARINA projekat od početka juna 2014. godine do kraja februara 2018. godine.

Delegaciju Svjetske banke činili su:
- g-đa Iwona Borowik, ekspert za inovacije pri Svjetskoj banci koja je kroz svoje 12-godišnje iskustvo u Svjetskoj banci vodila politiku inovacija direktno sarađujući sa vladama Gruzije, Bugarske, Poljske, Rumunije, Crne Gore i drugih zemalja;
- Daria Lavrentieva, MSc viši predstavnik Svjetske banke za Zapadni Balkan i region Centralne Azije koja je kordinator više programa Svjetske banke I - službenik u kancelariji Svjetske banke u Crnoj Gori.

Cilj ove posjete bio je radni sastanak sa menadžmentom AD Marine Bar, obilazak marine i sagledavanje održivosti dostignutih rezultata SUST-MARINA projekat godinu dana nakon uspješne primjene i promocije održivog razvoja u AD Marini Bar. Direktor AD Marine Bar, prof. dr Radovan Orlandić i rukovodilac SUST-MARINA projekta, prof. dr Branislav Dragović ukazali su da je AD Marina Bar prva Blue Flag marina u Crnoj Gori održala Blue Flag program sertifikacije i nakon imlementacije projekta uključujući ISO sertifikaciju (ISO 9001:2015 - QMS i ISO 14001:2015 - EMS) i Gold Anchor sertifikate, konstantno nastojeći da zadrži saradnju između naučnih istraživanja, pomorske privrede i nautičkog turizma što se ogleda kroz poslovne rezultate, dalju primjenu koncepta održivog razvoja, saradnju sa lokalnom zajednicom i nevladinim organizacijama, stalnom edukacijom zaposlenih i publikacijom više naučno-istraživačkih i primijenjenih studija.

Oni su posebno istakli potrebu za stalnom povezanošću nauke i privrede, međunarodnih eksperata i eksperata iz crnogorske dijaspore sa privrednim sistemima iz pomorstva koje je stalno potrebno unapređivati. Posebno su naglasili da će jedan veoma važan rezultat primjene SUST-MARINA projekta biti stalno unapređivan i redovno održavan kroz organizaciju međunarodne naučne konferencije pod nazivom Maritime and Port Logistics of the MHCL 2019 – Bar Conference koja će po drugi put biti održana u Baru od 1. do 2. jula 2019. godine u hotelu Princess. Pored ostalog na ovoj međunarodnoj konferenciji učešće su potvrdili vodeći svjetski istraživači iz pomorske logistike, dok će na konferenciji biti održane posebne sesije sa privrednim subjektima iz pomrstva, transporta, logistike, nautičkog turizma i marina.

Predstavnici Svjetske banke posebno su se zahvalili AD Marini Bar na aktivnostima koje se stalno obavljaju i unapređuju, i nakon realizacije SUST-MARINA projekta i najavili njihovu dalju podršku u cilju međusobne saradnje nauke, privrede i lokalne zajednice iz područja održivog razvoja, pomorskog i nautičkog turizma. Oni su posebno imali uvid u pripremljene projektne prijave AD Marine Bar koja će pokušati sa nacionalnim i međunarodnim partnerima da privuče sredstva nacionalnih, bilateralnih, regionalnih i međunarodnih grantova, što su ocijenili kao veoma pozitivno i potrebno za dalji razvoj marine, naglašavajući da će pružiti svoju punu podršku ovim razvojnim i inovativnim inicijativama.

AD Marina Logo 1

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar