ViK Bar & Međunarodni dan voda 22.mart

Voda 1 

Aktivno radimo na planu održivog razvoja i očuvanju prirodnih resursa...

Međunarodni dan voda 22.mart je uvijek prilika da još jednom ukažemo na važnost odgovornog i savjesnog odnosa prema vodnim resursima koje nam je priroda na području naše opštine darovala. Proces očuvanja prirodnih vodnih resursa danas je u uslovima ubrzanog ekonomskog razvoja složeniji i važniji nego ikad, radi se o procesu koji da bi imao pozitivan ishod mora uključiti sve aktere.

Fokus ove godine kada je riječ o Međunarodnom danu voda je stavljen na ubrzavanje promjena kada je riječ o racionalizaciji potrošnje vode i tretmanu otpadnih voda u skladu s definsanom agendom „Voda i sanitarni uslovi jednako za sve do 2030 “ godine. Polazi se od koncepta da situacija sa nedostatkom vode i sanitarnih uslova utiče direktno ili indirektno na sve, tako da je ključ akcije da se svi moramo aktivirati i dati doprinos. Prosto govoreći na globalnom nivou do promijena mora doći tako što će promjene krenuti od svih nas na lokalnom nivou, koji se moramo odgovornije odnositi prema potrošnji vode, prema vodoizvorištima i uopšte prema okolini.

Kao što smo i ranije isticali, spadamo u jednu od rijetkih opština koja ima stabilan i održiv sistem vodosnabdjevanja sa kvalitetnom pijaćom vodom koji je u potpunosti dovoljan da zadovolji potrebe svih naših korisnika. Kolika je to privilegija se najbolje vidi u činjenici da na današnji dan prema zvaničnim podacima od ukupnih rezervi vode samo 2.5 odsto čini slatka a dio nje pijaća voda.

Doo Vodovod i kanalizacija Bar konstantno radi na unaprijeđenju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, kvarovi na mreži se saniraju u najhitnijem roku i kada god postoji mogućnost investira se u razvoj nove infrastrukture. Izvedeni su kapitalni projekti zahvaljujući investicijama Opštine Bar gdje su određena naselja prvi put dobila pijaću vodu dok se u drugim značajno poboljšano vodosnabdjevanje. Takodje izgrađen je i dio nove kanalizacione mreže sa značajnim objektima koji unaprijedjuju tretman otpadnih voda.
I u narednome periodu naša odlučnost na planu investiranja neće biti upitna, ali ono što moramo svi zajedno u duhu današnjeg dana shvatiti da smo svi mi odgovorni za očuvanje naše okoline, naših izvora i da to trebamo očuvati zbog generacija koje dolaze, saopštio je Izvršni direktor ViK-a Mladen Đuričić

 

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar