Video: Zajedno do cilja

sokol a na 

DOO Komunalne djelatnosti Bar po projektu sredilo divlju deponiju u Sokolani.

Javnim konkursom od 19.04.2022.godine,koji je objavio Fond za zaštitu životne sredine-Eko Fond predviđena je dodjela bespovratnih sredstava za realizaciju projekta UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U ŽIVOTNU SREDINU.
https://www.facebook.com/komunalnobar1/videos/1059354091410692

DOO Komunalne djelatnosti Bar je konkurisalo sa projektom uklanjanja “divlje deponije” u naselju Sokolana u Baru ,kat.parcela br.6492 KO Novi Bar. Jedini smo od svih komunalnih preduzeća u Crnoj Gori zadovoljili uslove konkursa i dobili bespovratna sredstva od Eko Fonda koji sufinansira projekte u iznosu od 80% troškova ili maksimalno 34.000€. U predviđenom roku završeni su svi radovi precizirani Ugovorom:
-utovar i odvoz 75 tura kamionima na sanitarnu Deponiju Možura u količini 1226.58 tona,
-dovoz i nivelacija 100m³ zemlje na površinama koje su bile opterećene otpadom,
-zasađeno 53 komada raznih sadnica i posijana trava,
-opremljen prostor urbanim mobilijarom,
-istaknute table sa mjerama zabrane odlaganja otpada i podacima o učesnicima u projektu.
Rezultati projekta ogledaju se prije svega u čistijoj i zdravijoj životnoj sredini za stanovnike naselja Sokolana, pa i opštine Bar, uređenju i revitalizaciji prostora,opremanjem prostora koji je godinama bio opterećen otpadom sa urbanim mobilijarom i urbanim zelenilom, poboljšanje uslova življenja i zdravlja stanovnika naselja Sokolana.
Eko Fond je učestvovao u Projektu sa 33.800€, a DOO Komunalne djelatnosti sa 7.296.30€.

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar