Maja Lopičić spoznala je značaj digitalnih medija

Maja Lopičić

Portal “Share Montenegro“ na autentičan način promoviše turističku ponudu Bara, Crne Gore, informiše čitaoce o aktuelnim dešavanjima iz oblasti turizma.

Uz finanijsku podršku Opštine Bar portal “Share Montenegro” promoviše destinaciju i za globalno tržište na engleskom jeziku.

Video link: https://youtu.be/I6CHTw0kEKs

-U kreaciji atraktivnih turističkih ponuda fotografija, video zapisi imaju veliki značaj u marketinškim aktivnostima. Barska rivijera deceniju unazad nije bila prepoznata kao turistička destinacija, ali ta slika se mijenja. Bogata i različita ponuda uz dobar marketing kroz savremene kanale digitalne komunikacije pozicionira naš grad na turističkoj mapi, kaže Maja Lopičić ističući značaj “Content” marketinga (usluge kreiranja sadržaja za digitalne komunikacije) koji je uvela na portalu “Share Montenegro”

On- line promocija turističke ponude i kulturne baštine kojom se bavi “Share Montenegro” inspiriše turiste da posjete Crnu Goru, i motiviše stanovnike Crne Gore da uživaju u čarima domaće ponude. Share Montenegro promoviše male i porodične biznise čime se obogaćuje turistička ponuda Crne Gore.

Maja Lopičić spoznala je značaj digitalnih medija. Ima viziju za naredne godine da „Share Montenegro“ razvija u marketinšku agenciju specijalizovanu za turističku privredu koja će omogućiti profesionalnu i kreativnu PR uslugu.

auto klime bakovic 1